”På vores skole arbejder vi for, at eleverne skal blive kompetente, demokratiske borgere i det danske samfund og i en globaliseret verden. Skolekulturen bygger på tolerance, gensidig respekt og en god omgangstone. Alle skal have mulighed for at udvikle sig, tage initiativ og opleve arbejdsglæde. Samtidig forventer vi, at alle yder deres bedste."

Sådan lyder vores værdigrundlag, men hvad betyder det for dagligdagen på gymnasiet?

Forventninger og udfordringer

Vi har forventninger til skolens elever og medarbejdere. Lærerne stiller tydelige og realistiske krav til eleverne og forventer til gengæld, at eleverne gør sig umage med skolearbejdet.

Alle skal have mulighed for at blomstre og udnytte deres potentiale til fulde, så de får et godt fagligt fundament for den fremtid, de ønsker sig. Hvis en elev har svært ved stoffet, er der hjælp at hente i skolens lektiecafé, som er åben hver eftermiddag, undtagen fredag.

Hvis man har et stort fagligt overskud, har man bl.a. mulighed for at få ekstra faglige udfordringer på Akademiet for talentfulde unge, hvor man sammen med unge fra andre gymnasier kommer til foredrag, workshops og på virksomhedsbesøg over hele Sjælland. Elever som er dygtige til sport og til dramatik, kan udvikle deres talent på vores mange forskellige Sports Colleges og Drama College.

Undervisningen

Undervisningen på skolen evalueres løbende og regelmæssigt, så forventningerne mellem lærere og elever er afstemt. På den måde bliver undervisningen så effektiv og spændende som muligt. Man skal lære af sine fejl, men i stedet for at fokusere på, hvad man har gjort forkert, vil vi hellere gennem feedforward have et konstruktivt fokus på, hvordan eleven lærer at gøre tingene rigtigt næste gang.

Efter skoletid

Det skal være udfordrende at gå i skole, men det skal også være sjovt, og man skal have lyst til at være på skolen - også efter skoletid, når der er frivillige sportsaktiviteter, fredagscafé, filmfestival, gallashow, talekonkurrencer, ungdomspolitiske diskussioner, melodi grand prix, forårskoncert, fester og mange andre aktiviteter.

Engagement - i skolen og i verdenen omkring os

Som elev har man bl.a. mulighed for at få indflydelse på skolens liv, hvis man melder sig til elevrådet eller nogle af vores andre elevorganer. Eleverne er bl.a. med til at bestemme, hvilke foredragsholdere vi skal invitere, og hvis de har gode idéer og er villige til at arbejde for dem, får de lov til at føre dem ud i livet. På skolen forsøger vi også at åbne elevernes øjne for verden omkring dem. Det gælder både på ekskursioner, på studierejser, frivillig udveksling til Sydafrika og Kina og i den daglige undervisning. Her taler vi blandt andet om nogle af de udfordringer, som verden står med, og om hvilke muligheder der er for at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Vi stræber efter at inspirere eleverne til at deltage i demokratisk arbejde på alle niveauer og efter at gøre dem til oplyste og myndige samfundsborgere.