Vision

Stenhus Gymnasium bidrager til at opfylde samfundets behov for at unge udvikler sig fra elever til studerende og til at blive kompetente, demokratiske borgere i det danske samfund og i en globaliseret verden.

Stenhus Gymnasium sætter et motiverende og inspirerende undervisningsmiljø i centrum. Faglighed, dannelse og udvikling er kerneord.

Mål

Vores elever skal ved afslutningen af deres skolegang på Stenhus Gymnasium som studerende besidde:

  • almendannelse, viden og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab med henblik på en videregående uddannelseevne
  • evne til ræsonnement, analyse, generalisering og abstraktion
  • innovative og kreative evner
  • personlig myndighed og være reflekterende i forhold til omverden og egen udvikling
  • forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund
  • evne til at begå sig i en internationalt orienteret verden

Værdier

De værdier vi har, er styrende for vores arbejde:

På Stenhus Gymnasium lægger vi vægt på, at vores elever og medarbejdere bidrager til at fastholde en skolekultur, der bygger på tolerance, gensidig respekt og en god omgangstone. Vi vil bevare den imødekommende og gode stemning på skolen, hvor der er tid og rum til både fællesskabet og til at være forskellige.

Eleverne har medindflydelse på og medansvar for undervisningen, og vi forventer, at de udnytter dette - at de tager ansvar for deres egen uddannelse, yder en aktiv arbejdsindsats og viser hinanden respekt.

Skolen er en arbejdsplads, hvor elever og ansatte skal have de bedste muligheder for personlig udvikling, gode oplevelser og arbejdsglæde. Skolen støtter initiativ og virkelyst og medindflydelse. Vi forventer at alle yder deres bidrag.

Profil

Det er et særkende for Stenhus Gymnasium at vi - som et af landets store gymnasier med omkring 1350 elever og 147 universitetsuddannede lærere - har en vidtspændende fagkompetence. I gymnasiet tilbyder vi en bred vifte af studieretninger og valgfag. Med de mange fag i spil bærer vi det bedste af traditionen videre. Unge mennesker som vælger vores skole vil pga. denne alsidighed have god mulighed for at finde den studieretning, som passer til netop ham eller hende.

I HF-uddannelsen er der mulighed for valg af 2 - 3 valgfag uden bindinger. Som noget nyt har alle HF-klasser et tæt samarbejde med en parallelklasse, hvor arbejdet i fagene dansk, matematik og engelsk koordineres, så emner læses samtidig, hvorefter der kan laves opsamlinger på tværs af klasserne. I denne opsamling vil alle for at øge udbyttet arbejde sammen med elever, som er på det samme faglige niveau som dem selv. Med det formål at gøre overgangen til HF og gymnasiet så glidende som muligt sørger vi for, som en af de få skoler i landet, at alle elever får et kursus i læseteknik.

Vi ved, at det er lysten, der driver værket, og vi ved, at elever har vidt forskellige måder at lære på. Det tager vi højde for, idet vi gør hvad vi kan for at støtte og udfordre hver enkelt elev, så denne får et optimalt læringsforløb på Stenhus Gymnasium. Og dermed et solidt grundlag for en fremtidig karriere.

I forbindelse med undervisningen bruger eleverne forskellige arbejdsformer. De arbejder med tværfaglige projekter og i digitale fora. Vi styrker kontakten til omverdenen i form af ekskursioner, virksomhedsbesøg og ikke mindst studieturen i 2.g eller 1.HF, der ofte går til en større europæisk by.

Stenhus Gymnasium er andet og mere end undervisning. Som elev hos os kan man mødes i et interessefællesskab med andre elever - man kan fx sætte en musical op, lave musikcafe, arbejde i billedkunstværksted, spille teater, spille skak, fodbold, basketball, volleyball og deltage i turneringer.

Eleverne er primus motor i indsamlinger til Operation dagsværk og i arbejdet i elevrådet, omkring gallaforestillingen og i Stenhus Elevforening (SEF), der står for festerne på skolen.

De to eller tre år på Stenhus Gymnasium foregår således også efter skoletid i et kreativt og innovativt ungdomsmiljø, hvor nye ting kan ske.

For talentfulde elever har vi flere tilbud. Vi er bl.a. med i Akademiet for Talentfulde Unge, i Georg Mohr konkurrencen og i Forskerspireordningen, og så har vi basket-, badminton- håndbold-, tennis- og fodboldcollege for elever, som er dygtige udøvere af de sportsgrene. For elever som har skuespillerevner, har vi etableret et Drama College i samarbejde med Holbæk Kommune, Holbæk Teater og Teatret Fair Play.