Søge ikon
Elever

Databaser

Få adgang til troværdig information i elektronisk form – brug de databaser, skolen abonnerer på

Liste over databaser

Databaser supplerer bøger, tidsskrifter og internettet, når det handler om at finde information. Det, du finder i databaserne, er typisk noget, der IKKE er gratis tilgængeligt på nettet. Til gengæld er der tale om verificeret og troværdigt materiale med korrekte ophavsoplysninger.

Databaser kan være dansk producerede samlinger af viden indenfor et specifikt område og med en afgrænset målgruppe – eller det kan være internationale udbydere af videnskabelig information fra et stort antal internationalt anerkendte tidsskrifter og andre kilder.

Nedenfor finder du en fortegnelse over de databaser, Stenhus Gymnasium har abonnement på. Kontakt bibliotekar Marianne Bech Hansen, hvis du har problemer med adgangen eller med søgefunktionerne.

Databaser på dansk

Infomedia

Udbyder: Infomedia

Her kan du søge efter danske artikler i fuld tekst i de landsdækkende dagblade, regionale dagblade samt nyhedsbureau’er. Infomedia rummer omkring 70 mill. artikler, de ældste fra 1990, men hovedvægten er på artikler efter 2000.

Tip til søgning: brug “Avanceret søgning” og udnyt mulighederne for at vælge periode, kilde og placering af søgeord i teksten.

Læs evt mere i Infomedias brugervejledning.

Adgang: uni-login

Faktalink

Udbyder: DBC

Aktuelle emner præsenteret overskueligt og tilgængeligt og inkl. litteraturhenvisninger til både bøger, artikler og hjemmesider.

Se lille introduktionsvideo om Faktalink

Adgang: uni-login

Forfatterweb

Udbyder: DBC

Elektronisk forfatterleksikon med især danske forfattere inkl. bibliografi samt biografiske oplysninger.

Se lille introduktionsvideo om Forfatterweb

Adgang: uni-login

Filmcentralen

Udbyder: Det Danske Filminstitut

Mere end 1200 kort- og dokumentarfilm gratis på nettet for elever og lærere.

Adgang: uni-login

Ordbogen.com

Udbyder: Ordbogen.com

Ordbøger i online-udgave i sprogene dansk, engelsk, fransk, spansk og tysk. Desuden adgang til Random House Kernerman Webster’s College Dictionary Engelsk-Engelsk, Oxford Engelsk- Kinesisk-Engelsk, Duden Tyskordbog samt Blinkenberg & Høybyes Dansk-Fransk/Fransk-Dansk

Adgang: Adgang fra skolens netværk samt hjemmefra med uni-login

Digitale kort

GO Forlagets database med digitale kort. Verdenskort samt kort over regioner og lande. Desuden landefakta og fakta om regioner og organisationer.

Adgang: uni-login

Zetland

Få adgang til gode og grundige artikler fra online mediet Zetland. Du kan downloade app’en til din mobiltelefon eller du kan bruge adgangen på ovenstående link. Du kan enten læse artiklerne online eller få dem læst op – oftest af forfatteren. 

For login og password: kontakt Marianne (MR) på lectio.

Berlingske.dk

Få adgang til gode og grundige artikler fra Berlingske Tidendes papir- og online udgaver.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – men siden kan ikke benyttes hjemmefra.

Politiken.dk

Få adgang til gode og grundige artikler fra Politikens papir- og onlineudgaver.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – men siden kan ikke benyttes hjemmefra.

Medie- og kommunikationsleksikon

Udbyder: Forlaget Samfundslitteratur

Opslagsværket informerer kort og præcist om centrale begreber, metoder, fænomener og forskere inden for filmvidenskab, medievidenskab, dansk, kommunikation og samfundsvidenskab.

Adgang: Brug uni-login

Ræson

Udbyder: Ræson (ansvarshavende redaktør: Clement Kjersgaard

Tidsskrift med seriøse og dybdegående artikler om danske og udenlandske politiske forhold.

For login og password: kontakt Marianne (MR) på lectio.

Databaser på engelsk

De internationale databaser nedenfor dækker langt bredere end de danske databaser. Baserne er alle på engelsk, så du skal anvende engelske termer, når du søger.

The international databases below cover a far wider spectrum than the Danish databases. The databases are all in English, so please use English terms when you search.

Britannica Academic & Britannica School

Udbyder: Britannica

Engelsk webleksikon relateret til Encyclopædia Britannica. Britannica Academic indeholder en bredt dækkende samling af (artikler, illustrationer, multimediepræsentationer mm. om historiske, litterære, politiske, geografiske og videnskabelige emner, Shakespeare arkiv, primære kilder og ibøger.

Britannica School er leksikalt indhold i 4 niveauer med adgang til faktuelle artikler, billeder, lyd og videofiler der sammen med kort og illustrationer kan downloades og anvendes direkte.

Adgang: Du skal bruge et særlig password – fås hos Marianne Bech Hansen (MR)

Provider: Britannica

Access: You will need a password – contact Marianne Bech Hansen (MR)

JSTOR

Udbyder: JSTOR

Stor amerikansk base med fuldtekst bøger, artikler og primærkilder. Anvendelig indenfor alle fag og med artikler på flere sprog – dog flest engelsksprogede. Indeholder mere end 9 millioner artikler fra over 2000 forskellige tidskrifter.

JSTOR medtager artikler tilbage fra de enkelte tidskrifters 1. nummer, men opererer til gengæld med en “moving wall”, der betegner det spænd i tid, der går fra sidst registrerede nummer til nyeste nummer. Hvis tidsspændet er “zero” er selv det nyeste nummer registreret, men hvis tidsspændet er “5 years” vil de sidste fem års udgivelser endnu ikke være registreret.

Tip til søgning: Under Advanced Search kan du vælge søgeord i flere felter kombineret med boolske operatorer og f.eks. afgrænse på sprog, dato, publikationstitel eller artikeltype.

Databasen søger som standard efter alle typer af materialer, der kan læses online og downloades som pdf – men det er muligt at ændre i disse indstillinger under Advanced Search.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – men basen kan ikke benyttes hjemmefra.

JSTOR

Provider: JSTOR

Extensive American database with full books, articles and primary sources. Useable in all subjects and with articles in several languages – most are in English. Contains more than 9 million articles from over 2000 different published journals.

JSTOR includes articles from the first issues of every cited journal but operates with a “moving wall” with a span of time, from the latest registered issue to the latest newest issue. If the time span is “zero”, even the latest issue is registered, but if the time span is “5 years” the issues published in the last 5 years won’t be registered yet.

Tip for searching: Under Advanced Search, you can choose search terms in different boxes combined with Boolean operator and for example narrow down the search to language, date, title of publication or type of article.

The database has a standard search, which is to search for all types of sources, which can be read online and downloaded as pdf, but it is possible to change these settings under Advanced Search.

Access: there is access via the school’s network – but the database can’t be used from home.

Science in Contexts

Udbyder: GALE

Databasen dækker et meget bredt spekter af emner indenfor naturvidenskab: matematik, fysik, kemi, astronomi og rumfart, medicin, geologi, biologi og meget mere.

Tip til søgning: Vælg mellem forsidens mange forslag til emner – eller vælg Advanced Search, hvor der er gode muligheder for at kombinere søgeord. Sæt flueben ud for “Full Text Documents”. Det sparer dig for en masse resultater fra Abstracts og lignende, hvor du alligevel ikke kan få fat i selve teksten.

Når resultaterne præsenteres vil du i øverst kunne se et overblik over dine resultater fordelt på forskellige materialetyper. På forsiden præsenteres automatisk de 3 første resultater fra hver materialetype. Bemærk, at du også har mulighed at søge videre indenfor det fundne resultat med et nyt søgeord (search within results).

Sværhedsgraden af de enkelte artikler er angivet med små farvede felter med prikker, hvor 5 prikker er lig med det mest avancerede niveau.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – brug kodeord udenfor skolen. Kodeordet findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

Science in Contexts

Provider: GALE

The database covers a wide spectrum of subjects in the natural sciences­: mathematics, physics, chemistry, astronomy and space travel, medicine, geology, biology and much more.

Tips for searching: Choose between the many options for subjects, shown on the front page – or choose Advanced Search, where there are great possibilities of combining search terms. Put a checkmark in the box “Full Text Documents”. This will save you from a lot of search results from Abstracts and other similar sources, where you can’t get the full text anyway.

When the results appear, you will be able to see an overview of your results, divided into different types of material. On the front page the three first search results from each type of source material are automatically presented. Notice, that you have the ability to narrow down your search, by continuing the search in a result post, with a new search term (search with result).

The articles are marked with 5 levels of difficulty (small dots in a colored field).

Access: there is access via the school’s network – use password outside of school. The password is in lectio under the file Bibliotek & Bogdepot

Biography

Udbyder: GALE

Biography-basen giver adgang til biografisk information om personer gennem søgning på navn, beskæftigelser, nationalitet, etnicitet, fødsels- og dødsdatoer, køn samt emneord.

Sværhedsgraden af de enkelte artikler er angivet med små farvede felter med prikker, hvor 5 prikker er lig med det mest avancerede niveau.

Tip til søgning: Brug Advanced Search og sæt flueben ud for “Full Text Documents”. Det sparer dig for en masse resultater fra Abstracts og lignende, hvor du alligevel ikke kan få fat i selve teksten. Når resultaterne præsenteres, vil de være opdelt i kategorier efter materialetype. Desuden er der mulighed for at søgning videre med “search within” hvor du kan tilføje emneord.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – brug kodeord udenfor skolen. Kodeordet findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

Literature Resource Center

Udbyder: GALE

Biografisk information, oversigter, fuldtekst litteraturkritik og anmeldelser for mere end 120.000 forfattere. Med overvægt af engelsksprogede forfattere!

Adgang: der er adgang via skolens netværk – brug kodeord udenfor skolen. Kodeordet findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

Literature Resource Center

Provider: GALE

Biographical information, overviews, full-text literature critiques and reviews for more than 120.000 writers. With a majority of English writing authors!

Access: there is access via the school’s network – use password outside of school. The password can be found in lectio under the file Bibliotek & Bogdepot.

Contemporary Authors

Udbyder: GALE

Biografisk og bibliografisk information om mere end 149.000 forfattere, både skønlitterære og faglitterære. Du kan også finde fremtrædende journalister, scenografer og manuskriptforfattere m.m.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – brug kodeord udenfor skolen. Kodeordet findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

Contemporary Authors Online

Provider: GALE

Biographical and bibliographic information on more than 149.000 authors, both in fiction and non fiction. You can also find acclaimed journalists, set designers and manuscript authors and more.

Access: there is access via the school’s network – use password outside of school. The password is in lectio under the file Bibliotek & Bogdepot

U.S. History in Context

Udbyder: GALE

Stor database med kilder, artikler, multimediefiler m.v.  Alle omhandlende den amerikanske historie.  

Tip til søgning: Vælg mellem forsidens mange forslag til emner – eller vælg Advanced Search, hvor der er gode muligheder for at kombinere søgeord. Sæt flueben ud for “Full Text Documents”. Det sparer dig for en masse resultater fra Abstracts og lignende, hvor du alligevel ikke kan få fat i selve teksten.

Når resultaterne præsenteres vil du kunne se et overblik over dine resultater fordelt på forskellige materialetyper. På forsiden præsenteres automatisk de 3 første resultater fra hver materialetype. Bemærk, at du har mulighed for at indsnævre din søgning ved at søge videre indenfor det fundne resultat med et nyt søgeord (search within result).

Sværhedsgraden af de enkelte artikler er angivet med små farvede felter med prikker, hvor 5 prikker er lig med det mest avancerede niveau.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – brug kodeord udenfor skolen. Kodeordet findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

U.S. History in Context

Provider: GALE

Big database with sources, articles, multi-media files etc. All concerning the history of America.

Tips for searching: Choose between the many options for subjects, shown on the front page – or choose Advanced Search, where there are great possibilities of combining search terms. Put a checkmark in the box “Full Text Documents”. This will save you from a lot of search results from Abstracts and other similar sources, where you can’t get the full text anyway.

When the results appear, you will be able to see an overview of your results, divided into different types of material. On the front page the three first search results from each type of source material are automatically presented. Notice, that you have the ability to narrow down your search, by continuing the search in a result post, with a new search term (search with result).

The articles are marked with 5 levels of difficulty (small dots in a colored field).

Access: there is access via the school’s network – use password outside of school. The password can be found in lectio under the file Bibliotek & Bogdepot

World History in Context

Udbyder: GALE

Stor historieportal om verdenshistorien. Tusindvis af artikler, uddrag fra bøger, filmklip, etc.

Tip til søgning: Vælg mellem forsidens mange forslag til emner – eller vælg Advanced Search, hvor der er gode muligheder for at kombinere søgeord. Sæt flueben ud for “Full Text Documents”. Det sparer dig for en masse resultater fra Abstracts og lignende, hvor du alligevel ikke kan få fat i selve teksten.

Når resultaterne præsenteres vil du kunne se et overblik over dine resultater fordelt på forskellige materialetyper. På forsiden præsenteres automatisk de 3 første resultater fra hver materialetype. Bemærk, at du også har mulighed for at indsnævre din søgning ved at søge videre indenfor det fundne resultat med et nyt søgeord (search wihtin result).

Sværhedsgraden af de enkelte artikler er angivet med små farvede felter med prikker, hvor 5 prikker er lig med det mest avancerede niveau.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – brug kodeord udenfor skolen. Kodeordet findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

World History in Context

Provider: GALE

Big history portal on world history. Thousands of articles, sections from books, film clips etc.

Tips for searching: Choose between the many options for subjects, shown on the front page – or choose Advanced Search, where there are great possibilities of combining search terms. Put a checkmark in the box “Full Text Documents”. This will save you from a lot of search results from Abstracts and other similar sources, where you can’t get the full text anyway.

When the results appear, you will be able to see an overview of your results, divided into different types of material. On the front page the three first search results from each type of source material are automatically presented. Notice, that you have the ability to narrow down your search, by continuing the search in a result post, with a new search term (search with result).

The articles are marked with 5 levels of difficulty (small dots in a colored field).

Access: there is access via the school’s network – use password outside of school. The password is in lectio under the file Bibliotek & Bogdepot

Opposing Viewpoints in Context

Udbyder: GALE

Unik database organiseret efter emner. Her kan man finde artikler, der indeholder holdninger til en række af de største, kontroversielle emner f.eks. abort, dødsstraf eller amerikansk våbenlovgivning. Især kategorien “featured viewpoints” giver overblik over argumenterne bag modsatrettede holdninger. Hovedvægten ligger på amerikanske forhold. 

Tip til søgning: Vælg mellem forsidens mange forslag til emner – eller vælg Advanced Search, hvor der er gode muligheder for at kombinere søgeord. Sæt flueben ud for “Full Text Documents”. Det sparer dig for en masse resultater fra Abstracts og lignende, hvor du alligevel ikke kan få fat i selve teksten.

Når resultaterne præsenteres vil du kunne se et overblik over dine resultater fordelt på forskellige materialetyper. På forsiden præsenteres automatisk de 3 første resultater fra hver materialetype. Bemærk, at du har mulighed for at indsnævre din søgning ved at søge videre indenfor det fundne resultat med et nyt søgeord (search wihtin result).

Sværhedsgraden af de enkelte artikler er angivet med små farvede felter med prikker, hvor 5 prikker er lig med det mest avancerede niveau.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – brug kodeord udenfor skolen. Kodeordet findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

Opposing Viewpoints in Context

Provider: Gale

Unique database organized in subjects. Here you can find articles with views on a range of some of the biggest controversial subjects, for example abortion, death penalty or American gun laws. Especially the category “featured viewpoints” gives an overview of the arguments behind conflicting views. The main emphasis is on American issues.

Tips for searching: Choose between the many options for subjects, shown on the front page – or choose Advanced Search, where there are great possibilities of combining search terms. Put a checkmark in the box “Full Text Documents”. This will save you from a lot of search results from Abstracts and other similar sources, where you can’t get the full text anyway.

When the results appear, you will be able to see an overview of your results, divided into different types of material. On the front page the three first search results from each type of source material are automatically presented. Notice, that you have the ability to narrow down your search, by continuing the search in a result post, with a new search term (search with result).

The articles are marked with 5 levels of difficulty (small dots in a colored field).

Access: there is access via the school’s network – use password outside of school. The password can be found in lectio under the file Bibliotek & Bogdepot

Global issues in Context

Udbyder: GALE

Databasen lægger vægt på at belyse nutidige begivenheder og internationale spørgsmål ud fra en global vinkel. Binder en række forskellige kilder sammen til belysning af forskellige spørgsmål om verdens brændpunkter – det sociale, politiske, militære, økonomiske, miljømæssige, sundhed, kultur etc.

Tip til søgning: Vælg mellem forsidens mange forslag til emner – eller vælg Advanced Search, hvor der er gode muligheder for at kombinere søgeord. Sæt flueben ud for “Full Text Documents”. Det sparer dig for en masse resultater fra Abstracts og lignende, hvor du alligevel ikke kan få fat i selve teksten.

Når resultaterne præsenteres vil du kunne se et overblik over dine resultater fordelt på forskellige materialetyper. På forsiden præsenteres automatisk de 3 første resultater fra hver materialetype. Bemærk, at du har mulighed for at indsnævre din søgning ved at søge videre indenfor det fundne resultat med et nyt søgeord (search wihtin result).

Sværhedsgraden af de enkelte artikler er angivet med små farvede felter med prikker, hvor 5 prikker er lig med det mest avancerede niveau.

Adgang: der er adgang via skolens netværk – brug kodeord udenfor skolen. Kodeordet findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

Global issues in Context

Provider: GALE

The database has an emphasis on shedding light on contemporary events and international questions with a global view. Combines a range of different sources to shed light on different questions about the hot points of the world – the social, political, military, economical, environmental, health, culture etc.

Tips for searching: Choose between the many options for subjects, shown on the front page – or choose Advanced Search, where there are great possibilities of combining search terms. Put a checkmark in the box “Full Text Documents”. This will save you from a lot of search results from Abstracts and other similar sources, where you can’t get the full text anyway.

When the results appear, you will be able to see an overview of your results, divided into different types of material. On the front page the three first search results from each type of source material are automatically presented. Notice, that you have the ability to narrow down your search, by continuing the search in a result post, with a new search term (search with result).

The articles are marked with 5 levels of difficulty (small dots in a colored field).

Access: there is access via the school’s network – use password outside of school. The password is in lectio under the file Bibliotek & Bogdepot

The Economist

Udbyder: The Economist

Tidsskriftet indeholder artikler om emner indenfor økonomi, samfundsforhold og politik. Abonnementet på The Economist giver online adgang til alle artikler og analyser for en enkelt bruger ad gangen

Adgang: Brug særligt login. Login og kodeord findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

The Economist

Provider: The Economist

The journal contains articles on subjects in economics, society and politics. The subscription on The Economist gives online access to all articles and analyses for a single user at a time.

Access: Use special login. Login and password can be found in lectio under the file Bibliotek & Bogdepot

Foreign Affairs

Udbyder: Foreign Affairs

Tidsskriftet indeholder artikler om emner indenfor international politik. Abonnementet på Foreign Affairs giver online adgang til alle artikler og analyser for en enkelt bruger ad gangen

Adgang: Brug særligt login. Login og kodeord findes i lectio under mappen Bibliotek & Bogdepot

Foreign Affairs

Provider: Foreign Affairs

The journal includes articles on subjects in international politics. The subscription on Foreign Affairs gives online access to all articles and analyses for a single user at a time

Access: Use special login. Login and password can be found in lectio under the file Bibliotek & Bogdepot

 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).