Visionen - Den grundlæggende ide

At skabe en bro: At træffe livsbeslutninger bliver ofte associeret med skilleveje, hvor et valg opfattes som et vendepunkt.

Det overordnede mål for Holbæk Drama College er at skabe en bro i denne beslutningsproces.

Denne bro skaber mulighed for at den enkelte unge kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag ud fra såvel teori som praktisk arbejde.

 • En bro mellem barndom og voksen
 • En bro mellem tanke og handling
 • En bro mellem muligheden og realiseringen

Mål

Målet er, at unge talenter fra hele landet skal have mulighed for at udvikle deres scenekunstneriske talent samtidig med, at de tager en ungdomsuddannelse med dramatik på B-niveau.

Det er målsætningen:

 • At give eleven kulturelle kompetencer, som en grundlæggende del af det sociale og offentlige liv.
 • At eleven udvikler sin forståelse for samfund, kunst, kultur og egen identitet ved at deltage og fortolke kulturen i sine omgivelser og derigennem udvikle evne til at deltage med selvtillid som medborger i kulturlivet.
 • At eleven gennem praktisk og personligt arbejde får kendskab til skuespillets psyko-fysiske proces i samspil med andre.
 • At øge elevens bevidsthed om eget kunstnerisk potentiale.
 • Gennem bevidste beslutninger om deltagelse i kulturlivet, forankret i lokalområdet, at udvikle evnen til at vælge det liv den enkelte ønsker at leve.

Partnere

Holbæk Drama College er et unikt partnerskab mellem Holbæk Teater, Teatret Fair Play og Stenhus Gymnasium. Drama College optog sin første årgang i 2014 efter 4 års arbejde og ønske om at etablere et professionelt scenekunsttilbud i Holbæk Kommune for unge under 25 år.

Drama College udbyder et Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK), som er et 3-årigt scenisk kursusforløb, hvor eleven får mulighed for at udvikle sit talent for drama, skuespil og formidling i samspil med et professionelt scenekunstnerisk miljø. SGK tages sideløbende med elevens STX på Stenhus Gymnasium.

Formålet med undervisningen på Holbæk Drama College er at udvikle unges talent for dramatik, skuespil og formidling i et eksperimenterende og professionelt kunstnerisk miljø. Det skal forberede og inspirere fremtidens aktører indenfor oplevelsesøkonomi såvel nationalt som internationalt.

Holbæk Drama College udfylder tomrummet mellem amatørteater og professionelt teater for de unge. Kursusforløbet giver de unge mulighed for, gennem praktisk og teoretisk arbejde, at kvalificere beslutningsgrundlaget for deres videre karrierevalg.

Holbæk Drama College er en del af Talent Holbæk.

Hvem er vi?

Holbæk Drama Colleges ledelse består af en repræsentant for hhv. Stenhus Gymnasium, Holbæk Teater og Teatret Fair Play. Den daglige drift administreres af Holbæk Drama Colleges koordinator, Malou Louise Lindblom.

Ledelsen består af:

 • Maria Holm Kristensen, lektor på Stenhus Gymnasium
 • Brian Kristensen, kunstnerisk direktør på Holbæk Teater
 • Robert Parr, kunstnerisk direktør på Teatret Fair Play

Desuden er tilknyttet:

 • Peter Thieme, Kunstnerisk Direktør på Slagelse Teater
 • Katrine Jeppesen, lektor på Stenhus Gymnasium

Kontakt Holbæk Drama College

Koordinator for Holbæk Drama College er Malou Louise Lindblom.
Kontakt Malou på dramacollege@stenhus-gym.dk eller mobil 28 45 83 18.