Søge ikon

Om Holbæk Drama College

Holbæk Drama College er for dig, der drømmer om at blive skuespiller

Holbæk Drama College udbyder et Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK), hvor du udvikler dit talent for skuespil og kunstnerisk formidling i et professionelt teatermiljø på Sjællands Teater. Sideløbende tager du din STX på Stenhus Gymnasium, hvor du bliver undervist i Dramatik på B-niveau.

Du bliver også introduceret til det brede teatermiljø, bl.a. gennem teaterfestivaler og studieture, og du kommer til at arbejde tæt sammen med andre unge, der brænder for teater.

Kursusforløbet på Drama College giver samtidig mulighed for, at du bliver mere sikker i dit videre karrierevalg efter gymnasiet.

Visionen

At træffe livsbeslutninger bliver ofte associeret med skilleveje, hvor et valg opfattes som et vendepunkt.

Den grundlæggende idé med Holbæk Drama College er at skabe en bro i denne beslutningsproces.

Denne bro giver dig, som brænder for skuespil, en mulighed for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag ud fra teoretisk og praktisk arbejde med teater.

 • En bro mellem barndom og voksen
 • En bro mellem drømme og handling
 • En bro mellem muligheden og realiseringen

Mål

Målet med Holbæk Drama College er at give unge talenter fra hele landet mulighed for at udvikle deres scenekunstneriske talent samtidig med, at de tager en ungdomsuddannelse med dramatik på B-niveau. Holbæk Drama College udfylder tomrummet mellem amatørteater og professionelt teater.

Det er målsætningen:

 • At du gennem praktisk og personligt arbejde med teater får kendskab til skuespillets psyko-fysiske proces i samspil med andre
 • At du får øget din bevidsthed om dit eget kunstneriske potentiale
 • At du udvikler din forståelse for kunst og kultur ved at deltage og fortolke kulturen i dine omgivelser, og hermed blive bedre til med selvtillid at bidrage til kulturlivet

“Det var lige det, JEG stod og manglede for at føle, at jeg kan noget, kan lære noget og komme videre med det, jeg gerne vil med skuespillerfager”

Katrine Kraul Ibsen, dimittend 2019

Partnere

Holbæk Drama College er et unikt partnerskab mellem Sjællands Teater og Stenhus Gymnasium. Drama College optog sin første årgang i 2014 efter 4 års arbejde og ønske om at etablere et professionelt scenekunsttilbud i Holbæk Kommune for unge under 25 år.

Holbæk Drama College er en del af Talent Holbæk.

Hvem er vi?

Holbæk Drama Colleges ledelse består af repræsentanter for hhv. Stenhus Gymnasium og Sjællands Teater. Den daglige drift administreres af Holbæk Drama Colleges koordinator, Malou Louise Lindblom.

Ledelsen består af:

 • Maria Holm Kristensen, lektor på Stenhus Gymnasium
 • Brian Kristensen, kunstnerisk direktør på Sjællands Teater, afd. Holbæk
 • Robert Parr, kunstnerisk direktør på Sjællands Teater, Afd. Fair Play

Desuden er tilknyttet:

 • Peter Thieme, Kunstnerisk Direktør på Sjællands Teater, afd. Slagelse
 • Katrine Jeppesen, lektor på Stenhus Gymnasium

Kontakt Holbæk Drama College

Koordinator for Holbæk Drama College er Malou Louise Lindblom.
Kontakt Malou på dramacollege@stenhus-gym.dk eller mobil 28 45 83 18.

 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).