Søge ikon
Highfive

Vision & Værdier

Læs mere om vores vision og de værdier, der kendetegner os

Stenhus Sports College tilbyder et talentudviklingsmiljø på højeste sportslige niveau indenfor hhv. basketball, badminton og håndbold. Træningsmiljøet på Stenhus Sports College er præget af en sammenhængende og stærk kultur med fokus på høj idrætsfaglighed og langsigtet udvikling fremfor på kortsigtede resultater.
 
Stenhus Sport College udvikler hele idrætsmennesker med alsidige fysiske, mentale og sociale kompetencer.

Vi tilbyder

 • Et professionelt talentudviklingsmiljø og et helt unikt fællesskab
 • Frit valg af studieretning (STX) eller fagpakke (HF)
 • Højtuddannede og erfarne elitetrænere
 • Individuelt tilrettelagt og superviseret fysisk træning
 • Testning i eget Test- og videnscenter
 • Fysioterapi-ordning
 • Individuelle spillerudviklingssamtaler og -planer
 • Lifeskill program i form af workshops, fælles oplæg og individuelt tilrettelagte forløb
 • Team Danmark ordning (kræver godkendelse)
 • Team Danmark/Sports College studievejleder – som hjælper med at planlægge, koordinere og strukturere en hverdag, der forener sport og uddannelse.
 • Lektiecafé for Sports College elever
 • Særlig madordning for Sports College elever
Basketball bold

Trivsel

Vi værner om fællesskabet og om de nære relationer på og udenfor banen. Om fælles traditioner og balancen mellem sport, skole, ungdomsliv og fritid – fordi vi ved, t det er en forudsætning for at trives, og fordi vi ved, at mennesker i trivsel lærer bedre, udvikler sig mere og præsterer bedre.

Passion

Vi stimulerer det indre “drive” og giver plads til målrettet leg og spontane træningsfællesskaber. Vi tror på, at vores passion gør os meningsskabende, vedholdende, resiliente og sætter os i stand til at indfri vores fulde potentiale.

Engagement

Vi investerer i talentet og i fællesskabet. Vi tror på synergien og motivationskraften i det forpligtende fællesskab, det stimulerende træningsmiljø og ønsket om at være den bedste udgave af os selv.

Udvikling

Vi tager vores talentudvikling alvorligt og tror på bæredygtigheden i den langsigtede individuelle udvikling, fremfor de kortsigtede resultater. Vi stræber efter at skabe lærende praksisfællesskaber, der åbner mulighedshorisonter for at begå sig som professionel atlet.

Vores forventninger

Som elev på Stenhus Sports College forventer vi, at:

 • Du er passioneret omkring din idræt
 • Du tager ansvar for egen adfærd og udvikling
 • Du investerer i fællesskabet
 • Du er proaktiv i forhold til det akademiske arbejde
 • Du bruger lektiecaféen ved behov
 • Du respekterer dig selv, andre og omgivelserne
 • Du agerer som rollemodel og kulturbærer
 • Du arbejder dedikeret og målrettet
 • Du er ambitiøs i din stræben efter at blive så god som muligt

Vores vision

Stenhus Sport College udvikler hele idrætsmennesker med alsidige fysiske, mentale og sociale kompetencer.

Faciliteter

Stenhus Gymnasium og – Sports College ligger i Holbæk i grønne omgivelser tæt på fjorden og Knudsskoven. Gymnasiet råder over nogle af landets bedste idrætsfaciliteter. Med to håndboldhaller, idrætssal, dansesal, styrkecenter, løbestadion, multibane samt eget idrætsfysiologisk testcenter skaber vi rammerne om et topprofessionelt trænings- og talentudviklingsmiljø.

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies