Stenhus Sportscollege tilbyder et talentudviklingsmiljø på højeste sportslige niveau indenfor hhv. basketball, badminton og håndbold. Træningsmiljøet på Stenhus Sports College er præget af en sammenhængende og stærk kultur med fokus på høj idrætsfaglighed og langsigtet udvikling fremfor på kortsigtede resultater.
 
Stenhus Sport College udvikler hele idrætsmennesker med alsidige fysiske, mentale og sociale kompetencer.

Vi tilbyder

 • Et professionelt talentudviklingsmiljø og et helt unikt fællesskab
 • Frit valg af studieretning (STX) eller fagpakke (HF)
 • Højtuddannede og erfarne elitetrænere
 • Individuelt tilrettelagt og superviseret fysisk træning
 • Testning i eget Test- og videnscenter
 • Fysioterapi-ordning
 • Individuelle spillerudviklingssamtaler og -planer
 • Lifeskill program i form af workshops, fælles oplæg og individuelt tilrettelagte forløb
 • Team Danmark ordning (kræver godkendelse)
 • Team Danmark/Sports College studievejleder - som hjælper med at planlægge, koordinere og strukturere en hverdag, der forener sport og uddannelse.
 • Lektiecafé for Sports College elever
 • Særlig madordning for Sports College elever
 • Mulighed for at bo på Stenhus Kostskole

Trivsel

Vi værner om fællesskabet og om de nære relationer på og udenfor banen. Om fælles traditioner og balancen mellem sport, skole, ungdomsliv og fritid - fordi vi ved, t det er en forudsætning for at trives, og fordi vi ved, at mennesker i trivsel lærer bedre, udvikler sig mere og præsterer bedre.

Passion

Vi stimulerer det indre "drive" og giver plads til målrettet leg og spontane træningsfællesskaber. Vi tror på, at vores passion gør os meningsskabende, vedholdende, resiliente og sætter os i stand til at indfri vores fulde potentiale.

Engagement

Vi investerer i talentet og i fællesskabet. Vi tror på synergien og motivationskraften i det forpligtende fællesskab, det stimulerende træningsmiljø og ønsket om at være den bedste udgave af os selv.

Udvikling

Vi tager vores talentudvikling alvorligt og tror på bæredygtigheden i den langsigtede individuelle udvikling, fremfor de kortsigtede resultater. Vi stræber efter at skabe lærende praksisfællesskaber, der åbner mulighedshorisonter for at begå sig som professionel atlet.

Vores forventninger

Som elev på Stenhus Sports College forventer vi, at:

 • Du er passioneret omkring din idræt
 • Du tager ansvar for egen adfærd og udvikling
 • Du investerer i fællesskabet
 • Du er proaktiv i forhold til det akademiske arbejde
 • Du bruger lektiecaféen ved behov
 • Du respekterer dig selv, andre og omgivelserne
 • Du agerer som rollemodel og kulturbærer
 • Du arbejder dedikeret og målrettet
 • Du er ambitiøs i din stræben efter at blive så god som muligt

Præsentation

Se mere om os og vores værdier i denne præsentation af Stenhus Sports College.