DHO

Dansk-historie-opgaven (DHO) skrives i 1g, typisk i april eller maj. Eleverne har skrivefri i 1 uge, og opgaven afleveres den sidste dag i perioden.

SRO

Studieretningsopgaven (SRO) skrives i begyndelsen af 4. semester, altså i januar-februar i 2g. Eleverne har skrivefri i 3 dage, og opgaven afleveres den tredje dag.

SRP

Studieretningsprojekt (SRP) skrives i foråret i 3g. Eleverne har i 2 uger fri fra normal undervisning. Studieretningsprojektet skrives indenfor 2 fag.

I løbet af februar-marts afklarer eleverne sammen med deres lærere, hvilket fag og emne opgaven skal omfatte. Endelig problemformulering udarbejdes af lærerne og udleveres til eleverne ved skriveperiodens start.

SRP'en skal afleveres sidste skoledag inden påskeferien. Opgaven skal herefter fremlægges ved en mundtlig eksamen.

Hjælp?

Få hjælp til opgaveskrivningen.

SRP på KU, DTU eller andet?

I forbindelse med SRP-opgaven inviterer flere universiteter gymnasie-elever indenfor.

I 2009 deltog f.eks. Camilla og Sabrina fra 3u i 3 dages intensive kemiøvelser på Kemisk Institut på Københavns Universitet sammen med 15 andre udvalgte gymnasieelever fra hele landet.

Du kan læse mere om mulighederne på de forskellige universiteters hjemmeside.