Søge ikon
Elever

Optagelse

STX og HF

Hvis du er interesseret i at blive elev på Stenhus Gymnasium, skal du søge optagelse via din skole og din uddannelsesvejleder. Ansøgningsfrist var den 13. marts.

Optagelsen sker elektronisk via optagelse.dk, og dine forældre skal skrive under med digital signatur eller NemId. Vil du vide mere om optagelsesproceduren, skal du kontakte din uddannelsesvejleder.

Pre-IB & IB

Ved ansøgning til Pre-IB og IB skal benyttes et særligt ansøgningsskema – se mere om ansøgning på IB og Pre-IB. Ansøgere skal desuden ansøge via optagelse.dk. Ansøgningsfrist var 13. marts.

Såfremt man ikke optages på Pre-IB eller IB, videresendes ansøgningen automatisk til den skole, man har ønsket som næste prioritet, dvs. du bliver behandlet på lige fod med alle andre ansøgere til de danske ungdomsuddannelser.

Sports College

Ønsker du optagelse på Stenhus Basketball College, Badminton College eller Håndbold College, skal du være opmærksom på den særlige ansøgningsfomular til Sports College, der skal bruges. Fristen for ansøgning til skoleåret 2023-24 var 1. februar 2023. Efter fristens udløb er det stadig muligt at søge ind, såfremt der er ledige pladser. Kontakt den pågældende træner – læs mere under de enkelte sports discipliner. Der afholdtes try-out  lørdag den 4. februar 2023.

Du skal også søge optagelse via optagelse.dk, selv om du har søgt optagelse på en af skolens Sports College discipliner. Ansøgningsfrist var 13. marts.

Drama College

Du skal ansøge om optagelse på Drama College med den særlige ansøgningsformular til Drama College. Ansøgningsfristen for elever, der ønsker svar før 13. marts 2023 var 1. marts 2023. Efter 1. marts er det stadig muligt løbende at søge ind, såfremt der er ledige pladser. Kontakt Malou Louise Lindblom på dramacollege@stenhus-gym.dk eller eller 28 45 83 18 og hør, om der er ledige pladser. Optagelsesprøven til Dramacollege finder sted både i marts (optagelsesprøve 1) og i august (optagelsesprøve 2).

Du skal også søge optagelse via optagelse.dk, selv om du har søgt optagelse på Drama College. Ansøgningsfrist var 13. marts.

Elever

Optagelseskrav og optagelsesprøve

Efter gymnasiereformen gælder nye vilkår for optagelse på STX og HF. Reglerne er fastsat i “Lov om gymnasiale uddannelser“, vedtaget 27. december 2016. Her kan du læse mere om optagelsesprøve.

Hvornår får jeg besked om optagelse?

Hvis du søger optagelse på en gymnasial uddannelse lige efter din 9. eller 10. klasse, er den forventede ansøgningsfrist 13. marts. Hvis du søger ind indenfor fristen, vil du senest 1. juni få svar på, hvilken institution, du har fået reserveret plads på. Nærmere information om skolestart og hvilken klasse, du skal starte i, udsendes umiddelbart inden sommerferien. Brevene kommer kun i din e-Boks.

Hvis du ikke går i skole

Er du ikke skolesøgende i foråret i det år, du ønsker at starte (f.eks. pga. udlandsophold), skal du gå ind på optagelse.dk og sende din ansøgning. Ansøgningsfristen var 13. marts.

Ansøgning EFTER ansøgningsfristens udløb

Søger du optagelse efter den 13. marts er du ikke garanteret optagelse, men vil muligvis skulle til optagelsesprøve.

Databeskyttelse og optagelse

Når du søger optagelse på Stenhus Gymnasium får vi adgang til dine personlige data som led i behandling af din ansøgning. Du kan læse mere om, hvordan dine data behandles i dokumentet:

Orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om optagelse (pdf)

 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).