Søge ikon

Team Danmark

Eliteidræt på Stenhus Gymnasium

Stenhus Gymnasium er Team Danmark uddannelsespartner. Det betyder, at du som eliteidrætsudøver kan gennemføre din ungdomsuddannelse på Stenhus Gymnasium under en særlig Team Danmark ordning. For at blive optaget som Team Danmark elev skal du have en sportslig godkendelse fra dit specialforbund. Denne kan søges på Team Danmarks hjemmeside.

Stenhus Gymnasium tilbyder et stærkt elite- og talentudviklingsmiljø med gode rammer og fleksible vilkår for, at du som atlet kan dyrke eliteidræt, samtidig med at du tager en HF eller STX.

Det er vores mål at hjælpe dig bedst muligt gennem din uddannelse, bl.a. ved at sikre en god balance mellem skole, sport og ungdomsliv, så du kan komme ud på den anden side, som et helt menneske.

Team Danmark ordningen på Stenhus indebærer

 • Organiserede møder med Team Danmark vejleder
 • Øget fleksibilitet ift. undervisningen
 • Skolefrihed til landsholdssamlinger eller nationale/internationale konkurrenceaktiviteter
 • Mulighed for at søge om supplerende undervisning grundet sportsligt fravær
 • Mulighed for flytning af prøver og eksaminer
 • Lifeskill kurser for elever (og forældre)
 • Adgang til skolens idrætsfaciliteter udenfor normal skoletid
 • Tilbud om superviseret fysisk træning
 • Tilbud om Team Danmark/Sports College madordning

Som Team Danmark elev har du følgende muligheder

 • Du kan vælge at forlænge din uddannelse med 1 ekstra år. Den afsluttende studentereksamen er præcis den samme, som hvis du gennemfører på normeret tid og åbner helt de samme muligheder for videregående uddannelse. Fordelen er, at du har færre timer og lektier i hverdagen, og dermed mere tid til din sport og ungdomsliv. Et 4-årigt STX-forløb eller 3-årigt HF-forløb tilpasses individuelt ud fra valg af studieretning, træningsbelastning o. lign.
 • Du kan vælge at gennemføre din ungdomsuddannelse på normeret tid. Hvis du vælger et Team Danmark forløb på normeret tid har du samme rettigheder som øvrige Team Danmark elever. Du kan vælge mellem: Frit uddannelsesvalg (IB, STX eller HF) samt frit valg af studieretning (STX) eller fagpakke (HF) ELLER Eliteidrætsklasse (SR6 eller HF)
Badminton

Eliteidrætsklasse

Eliteidrætsklassen følger studieretning 6 med samfundsfag A og engelsk A. Klassen vil have friholdt to morgenmoduler om ugen, så der er mulighed for at starte dagen med morgentræning. Eliteidrætsklassen er i første omgang tiltænkt Team Danmark elever og elever, der er optaget på Stenhus Sports College. Det er også muligt for eliteidrætselever, der ikke har en Team Danmark godkendelse og som ikke går på Sports College at blive optaget i eliteidrætsklassen. Dette kræver dog dokumentation for at eleven træner og konkurrerer på et højt sportsligt niveau. Stenhus Team Danmark- og Sports College koordinator finder i samarbejde med dig den bedst mulige løsning der tilgodeser både din idrætskarriere og din skolegang på Stenhus.

Team Danmark vejleder-ordning på Stenhus

Din vejleder på Stenhus Gymnasium er Sabrina Kjersgaard Kristiansen (KK). Sabrina er din ’go to’ i hverdagen og vil arbejde tæt sammen med dig, dine forældre og klub/forbund med henblik på at koordinere aktiviteter og indsats, så din hverdag med skole og sport bliver så god som muligt. Sabrina indkalder til de planlagte samtaler, gruppemøder, workshops mv., men du skal selv huske at være opsøgende og gerne på forkant, når der opstår noget, som kræver løsninger.

Team Danmark Vejleder-ordningen på Stenhus indeholder:

 • Indledende samtaler med elev og forældre inden skolestart
 • 2 årlige individuelle samtaler + ad hoc (Herunder: Årsplanlægning ift. kendte turneringsdatoer mv., ugeskema, særlige hensyn, koordinering med klub- og eller landsholdstræner)
 • 3 årlige workshops (Trivsel, mentale færdigheder og Lifeskills)

Forventninger til Team Danmark elever på Stenhus

At være Team Danmark elev på Stenhus er et privilegie og vi forventer, at du til alle tider er en god repræsentant for ordningen og en rollemodel for andre udøvere i din sport, såvel som for dine klassekammerater og skolens øvrige elever.

Dette indebærer:

 • Du deltager med en seriøs indstilling til din skole og din idræt
 • Du er åben og proaktiv i samarbejdet mellem dig, skole, klub og forældre
 • Du deltager i skoleaktiviteter i det omfang det er muligt og følger undervisning og prøver i normalt omfang.
 • Du informerer i god tid omkring idrætsaktiviteter, der medfører fravær – og sikrer dig, at du har fået skolens tilladelse forud for aktiviteten

Skolefrihed og supplerende undervisning

Team Danmark elever på Stenhus Gymnasium kan via Team Danmark vejlederen søge skolen om skolefrihed og evt. supplerende undervisning. Dette bevilges ud fra en samlet vurdering af elevens sportslige og skolemæssige situation og vil normalt kunne ske i følgende tilfælde:

 • Eleven er forhindret i at deltage i undervisningen som følge af udtagelse til forbunds- og Team Danmark støttet træning og træningslejre eller internationale turneringer
 • Eleven er forhindret i at deltage i undervisningen som følge af udtagelse til regionale forbunds- og kraftcenter samlinger.
 • Eleven er forhindret i at deltage i undervisningen som følge af udtagelse til vigtige turneringer og turneringskampe med din klub. Her vil vejlederen/skolen vurdere fra gang til gang.
 • Der ydes som udgangspunkt 1 times supplerende undervisning pr. fraværsdag.
 • Ansøgning om skolefrihed og evt. supplerende undervisning samt flytning af prøver, eksaminer m.v. sker i samarbejde mellem eleven, klubben, forbundet eller Team Danmark og i så god tid som muligt. Under alle omstændigheder inden 1. fraværsdag.
 • Evt. supplerende undervisning tilrettelægges i samarbejde med eleven og Stenhus gymnasium.
 • Der kan indgås aftaler om rykning af datoer for skriftlige afleveringer eller virtuel undervisning med Team Danmark vejlederen og involverede lærere.
 • Der kræves altid dokumentation for deltagelse i sportslig deltagelse, der kræver skolefrihed eller ændring af undervisning, prøver, eksaminer m.v.
 • For hver elev udarbejdes semesterplaner, der beskriver det forventede behov for skolefrihed m.v.

Adgang til træningsfaciliteter efter skoletid

Som Team Danmark elev får du udleveret en nøglebrik, som giver dig adgang til skolens idrætsfaciliteter (Styrkerum, H14, H13 og S1). I forbindelse med udleveringen af nøglebrikken vil du skulle udfylde en formular, hvor du skriver under på, at du har læst og forstået “vilkår for nøglebrikker” og “ordensregler for styrkelokale”.

Vi opfordrer til at benytte faciliteterne til individuel træning, sålænge du behandler tingene med respekt og overholder ordensreglerne. Det er strengt forbudt at låne sin nøglebrik ud eller at lukke udefrakommende ind uden forudgående tilladelse. Alle nøglebrikker logges ved ind og udgang. Du er ansvarlig for det der sker i faciliteterne, så længe du er logget ind. Det er derfor vigtigt, at du husker at logge ud, når du forlader stedet.

Der er mange brugere af styrkerummet og vores Sports College har tildelt træningstider, hvor styrkerummet ikke er tilgængeligt for andre. Det er derfor godt at orientere sig i oversigten over ‘collegetræning’, så du ikke kommer forgæves. Oversigten kan ses her, men vil hænge på døren til styrkerummet.

Lockers

Som Team Danmark elev har du mulighed for at leje et locker (skab) i H-gangen. Er du interesseret i at få et skab, skal du henvende dig på pedelkontoret til servicemedarbejder Henning Justensen. Det koster 50 kr i depositum.

Tilbud om superviseret styrketræning

Som Team Danmark elev har du mulighed for at deltage i superviseret styrketræning. Her vil det være muligt at få hjælp til individuelle træningsprogrammer og løfteteknik.

Det er Tobias Buk Jørgensen, der står for træningen. Tobias er ansat i en PhD stilling med fokus på styrketræning for ungdomsatleter i et samarbejde mellem Stenhus og Københavns Universitet. Tobias flere års erfaring med programlægning, træningsvejledning og testning af ungdomsatleter fra tidligere ansættelser i bl.a. Nordsjælland Håndbold Talent, B.93 Fodbold Akademi og basket ungdomslandshold.

Tilbud om at blive testet i vores testcenter

Skolen har et topmoderne testcenter, som vi bl.a. bruger i undervisningen og til at kvalificerer det arbejde vi laver med vores sportscollegeelever. Vi tester også udefrakommende atleter på klub og landsholdsniveau. Hvis du er interesseret i at høre mere om testcentret og dine muligheder for at blive testet skal du kontakte Trine Tims, der er leder af testcentret.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte koordinator for Team Danmark på Stenhus Trine Tims, telefon +45 28722371, E-mail: tt@stenhus-gym.dk. Du kan også kontakte Team Danmark studievejleder Sabrina Kjersgaard Kristiansen på kk@stenhus-gym.dk

 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).