Alle kan søge om SU, fra man er fyldt 18 år 

  • Du kan få SU fra det første hele kvartal, efter at du er fyldt 18 år!
  • Beløbet kan forhøjes afhængig af forældres indkomst, se SU's hjemmeside.
  • Alle 18 og 19 åriges SU-tildeling afhænger af forældres indkomst uanset om eleven bor hjemme eller i egen bolig.
  • SU er skattepligtig indtægt

Det er en betingelse for at få SU, at eleven er studieaktiv.

Du kan søge SU 1 måned, før...

Du kan tidligst søge SU en måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

se Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemId, som du kan bestille på www.su.dk. Det tager nogen tid at få NemId, så bestil det i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

Du skal være 18 år

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU i minSU en måned før den dato, du kan få SU fra.

Spørgsmål?

SU vejledningen kan træffes i G14 ved fodbadet. Du kan altid få oplysninger om hvor og hvornår på din Lectioforside under "aktuelt". Der er åbent for vejledning mellem kl. 11.20 og 11.50. Du skal bestille tid først, og det gør du ved at skrive en Lectiobesked til gruppen: SU vejledning. Skal du have hjælp til at lave den elektroniske ansøgning, skal du selv have din pc med og selvfølgelig dit nemID.