Søge ikon

Om STX

STX giver dig adgang til en videregående uddannelse

Gymnasietiden

Gymnasietiden er delt op i 1, 2 og 3g. Der er 3 måneders grundforløb i 1g efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 3/4 år.

Fagene er delt op i A-B-C- niveau, med A som det højeste.

Når du søger optagelse på gymnasiet skal du angive dine ønsker om:

1. Et 2. fremmedsprog

Her er der to muligheder:

 • et fortsættersprog B – fransk eller tysk – fra folkeskolen
 • et begyndersprog A – fransk, kinesisk, eller spansk

2. Et kunstnerisk fag: billedkunst, dramatik, mediefag eller musik 

Grundforløbet

I grundforløbet er der en række obligatoriske fag (dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, biologi, fysik, idræt, kunstnerisk fag) og de tværgående discipliner: almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

 • Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) giver generel indføring i naturvidenskabelig tankegang og metode
 • Almen sprogforståelse (AP) giver kendskab til redskaber og teknikker, som er fælles for alle sprogfagene

Både naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse afsluttes med eksamen i forbindelse med afslutningen af grundforløbet.

Du skal vælge studieretning inden efterårsferien, hvorefter der lægges skema og dannes nye klasser, så alt er klart til ny start i studieretningsklasserne, når grundforløbet slutter i starten af november.

Studieretningsforløbet

De obligatoriske fag fra grundforløbet fortsætter. Hertil kommer religion, historie, kemi, oldtidskundskab, fysik, 2. fremmedsprog, 2-3 studieretningsfag og to af de andre naturvidenskabelige fag biologi, kemi eller naturgeografi.

Du skal også vælge 2-3 valgfag/niveauer. Et valgfag kan enten være et nyt fag eller et fag du har i forvejen og opgraderer til B-niveau eller A-niveau.

Hvad kan jeg blive?

Det er jo altid rart at vide, hvad man kan bruge uddannelsen til. På Adgangskortet kan du se, hvilke fag og hvilket niveau i fagene, du skal have for at kunne blive optaget på forskellige uddannelser. Start med at vælge STX og vælg derefter, hvilket niveau, du afslutter fagene på.

Lovgrundlag STX

Her finder du Lov om de gymnasiale uddannelser, vedtaget 27. december 2016, og STX-bekendtgørelsen fra 2017.

Med en studentereksamen er du klar til fremtiden

På Stenhus har vi sat huer på årets studenter siden 1912, hvor de først 6 studenter blev færdige.

Meget er sket siden, og i dag udbyder vi 12 studieretninger, der matcher nutiden.

Vi har været her i mange år – Vi ved, hvad det handler om!

Læs mere om vores studieretninger

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies