STX er en gymnasial ungdomsuddannelse, der giver dig adgang til en videregående uddannelse

Gymnasietiden

Gymnasietiden er delt op i 1, 2 og 3g. Der er 3 måneders grundforløb i 1g efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 3/4 år.

Fagene er delt op i A-B-C- niveau, med A som det højeste.

Når du søger optagelse på gymnasiet skal du angive dine ønsker om:

1. Et 2. fremmedsprog
Her er der to muligheder:

  • et fortsættersprog B - fransk eller tysk - fra folkeskolen
  • et begyndersprog A - fransk, kinesisk, eller spansk

2. Et kunstnerisk fag: billedkunst, dramatik, mediefag eller musik 

Grundforløbet

I grundforløbet er der en række obligatoriske fag (dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, biologi, fysik, idræt, kunstnerisk fag) og de tværgående discipliner: almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

  • Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) giver generel indføring i naturvidenskabelig tankegang og metode 
  • Almen sprogforståelse (AP) giver kendskab til redskaber og teknikker, som er fælles for alle sprogfagene

Både naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse afsluttes med eksamen i forbindelse med afslutningen af grundforløbet.

Du skal vælge studieretning inden efterårsferien, hvorefter der lægges skema og dannes nye klasser, så alt er klart til ny start i studieretningsklasserne, når grundforløbet slutter i starten af november.

Studieretningsforløbet

De obligatoriske fag fra grundforløbet fortsætter. Hertil kommer religion, historie, kemi, oldtidskundskab, fysik, 2. fremmedsprog, 2-3 studieretningsfag og to af de andre naturvidenskabelige fag biologi, kemi eller naturgeografi. 

Du skal også vælge 2-3 valgfag/niveauer. Et valgfag kan enten være et nyt fag eller et fag du har i forvejen og opgraderer til B-niveau eller A-niveau.

Hvad kan jeg blive?

Det er jo altid rart at vide, hvad man kan bruge uddannelsen til. På Adgangskortet kan du se, hvilke fag og hvilket niveau i fagene, du skal have for at kunne blive optaget på forskellige uddannelser. Start med at vælge STX og vælg derefter, hvilket niveau, du afslutter fagene på.

Lovgrundlag STX

Her finder du Lov om de gymnasiale uddannelser, vedtaget 27. december 2016, og  STX-bekendtgørelsen fra 2017.