Stenhus Gymnasium deltager i samarbejdet om Akademiet for Talentfulde Unge i Region Sjælland. Formålet med akademiet er at give nogle af vores dygtige elever en ekstra faglig udfordring på et virkelig højt niveau. Det styrker dem i deres skolegang, samtidig med at de bliver inspireret til deres fremtidige studie- og karrierevalg.

Eleverne søger om at komme på akademiet i efteråret i 1g, og de optagne går i gang med deres forløb på akademiet umiddelbart efter jul. Stenhus Gymnasium er værtsgymnasium for akademiet, så nogle aktiviteter finder sted hos os, mens andre af akademiets workshops og foredrag kan finde sted på universiteter, hos virksomheder eller på andre gymnasier.

Indholdet

Forløbet strækker sig over to år, og eftersom det er den samme gruppe af fagligt interesserede unge, der mødes til de mange aktiviteter, opstår venskaber efterhånden på tværs af gymnasier i hele regionen.

Undervejs i forløbet på akademiet stifter eleverne bekendtskab med et bredt spektrum af akademiske discipliner. De får bl.a. en introduktion til akademisk tænkning, formidling og metode, eksemplificeret indenfor flere forskellige fag. Man skal derfor være bredt fagligt interesseret, hvis man skal deltage.

Da aktiviteterne næsten altid foregår efter skoletid, er det vigtigt, at elever kun søger om optagelse, hvis de har det fornødne faglige niveau og virkelig brænder for at komme ind. Det kan være hårdt at mødes efter skoletid, og det forpligter naturligvis folkene bag akademiet til at arrangere aktiviteter af høj kvalitet, som det virkelig er værd at mødes om. Elevernes evalueringer af akademiet vidner om, at det i høj grad lykkes.

Mere information

Læs mere om Akademiet for Talentfulde Unge på hjemmesiden: www.ungetalenter.dk

Peter Kamper Jørgensen joe@stenhus-gym.dk er koordinator for Akademiet for Talentfulde Unge på Stenhus Gymnasium.