SEF

Eleverne på Stenhus Gymnasium har et udvalg, der arrangerer elevernes skolefester. Udvalget hedder SEF; Stenhus Elevernes Festudvalg. Vil du vide mere om SEF, så kontakt Christina Mosbæk (CMO) på lectio.

Hvor mange fester er der?

SEF afholder cirka 2 fester i efteråret og 2 om foråret.

For afgangsklasserne 3g og 2h er der desuden en Gallafest, en sidste skoledagsfest i maj og en dimissionsfest i juni.

Generelt om fester

Der er visse regler for at sikre, at alle kan have en god fest, og at det er de rigtige, der lukkes ind:

  • Alle fester er KUN for elever på skolen
  • Der kan IKKE medbringes gæster til festerne
  • Studiekort SKAL medbringes som legitimation ved festerne
  • Der skal altid købes billetter over Gymelev. Billetterne SKAL medbringes
  • Rygning på skolens område er forbudt ved festerne 
  • Der må IKKE medbringes alkohol til festerne
  • Man bliver ikke lukket ind, hvis man er synlig beruset og har en promille over 1,0.
  • Der sælges ikke spiritus, og der sælges ikke alkohol til elever under 16 år
  • Alle fester slutter kl. 00
  • Der er altid busser fra Stenhus til Holbæk station
Vinderne af Les Lanciers konkurrencen 2017

Vinderne af Les Lanciers konkurrencen 2017