Hvad er formålet med religionsfaget?

Religiøse ideer indgår som baggrund for de fleste menneskers holdninger - uanset om man opfatter sig selv som religiøs eller ej. Religion er en del af kulturen - nu som før i tiden. Ved at få viden om og forståelse for religioner kan man indse hvilken betydning de har og har haft for idehistorie og identitetsdannelse. Ikke-religiøse virkelighedsopfattelser inddrages også.

Hvilke emner arbejder man med i religion?

Kristendom; hvordan opstod den? Hvordan udviklede den sig? Hvilken betydning har den haft for den enkelte og for samfundet igennem historien? Har den ideer tilfælles med andre religioner? Hvilke etiske synspunkter ligger i kristendommen?

For at få svar på disse og mange flere spørgsmål arbejder vi med tekster fra bibelen, med moderne tekster om kristne synspunkter, med religionskritiske tekster, med informationer fra Internettet, opslagsværker, billedstof og meget mere.

Islam samt endnu en verdensreligion gennemgås på tilsvarende vis.

Et emne af etisk eller religionsfilosofisk art eller en selvvalgt religion.

Hvordan arbejder man i religion?

Både i gymnasiet og på HF foregår undervisningen som en vekslen mellem lærerstyret klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Også mere selvstændige projekter er en velegnet arbejdsform - især i slutningen af forløbet. Desuden ekskursioner og feltarbejde for at undersøge religiøse bygninger eller besøge religiøse grupper.

Religion er meget velegnet til samarbejde med andre fag. I HF samarbejdes specielt med samfundsfag og historie. Det kan man også gøre i gymnasiet, men her er oldtidskundskab også et oplagt samarbejdsfag.

Eksamen

Man får en ukendt tekst indenfor et af de emner, der er gennemgået i årets løb. Efter forberedelsestiden foregår eksaminationen som en samtale mellem elev og lærer.

Læs meget mere om religion på EMU, Danmarks Undervisningsportal.