Alle elever i 8 klasse skal i et intro-forløb mens alle i 10. klasse skal i brobygning, og det kan f.eks. være på Stenhus Gymnasium. Formålet er at give dig et indtryk af, hvordan hverdagen former sig på STX, HF og IB.

Intro-forløbet varer 1 dag. Brobygningsforløbet varer en uge – fra mandag til og med fredag. For efterskoler er forløbet dog enten mandag-tirsdag eller onsdag-fredag. 

Intro 2022-23

På Stenhus vil der blive planlagt forløb for intro-elever i foråret 2023Klik her for adgang til det virtuelle materiale

Brobygning 2022-23

På Stenhus er der planlagt forløb for brobygningselever i uge 41-49 (dog undtaget uge 42). 

Praktisk information - Fysiske forløb

Første dag møder du kl. 8.15, og du vil blive modtaget af en studievejleder lige indenfor hovedindgangen. Dagen slutter kl. 13.50.

Du kan medbringe madpakke, men der er også en kantine, hvor du kan købe mad og drikke.

Her kan du se kantinens åbningstid, udbud og priser. Spisefrikvarteret er fra kl. 11.20-11.50. Se mere om ringetider her.

Find vej

Der går busser til skolen og tog til trinbrættet Stenhusvej, som ligger i gå-afstand til skolen. Læs mere om, hvordan du finder vej.

Her kan du se et kort over skolen og du kan også se vores virtuelle rundvisning.

Syg?

Hvis du skulle være så uheldig at blive syg, skal du så hurtigt som muligt melde det til din skole, så vi kan få besked om dit fravær.

Kontakt

Kontaktpersoner i forhold til brobygnings- og introforløb er Christian Østergaard chg@stenhus-gym.dk og Trine Uglebjerg tu@stenhus-gym.dk.