Kommunikationskodeks

Alle på Stenhus Gymnasium tager ansvar for god kommunikation. Det betyder, at alle:

  • kommunikerer med respekt, anerkendelse og imødekommenhed
  • kommunikerer klart og modtagerrelevant
  • bidrager til den gode omgangstone og reagerer når den brydes
  • holder sig informeret

Lectio

Skolens administrative system, lectio, er stedet, hvor der informeres om alt relevant fra ledelse og administration til skolens elever og lærere. Det er også her, lærere informere elever, og her elever kan kontakte deres lærere eller klasekammerater. Alle oplysninger om skema, timer, undervisning, lektier, eksaminer osv. fremgår af lectio. Lectio fungerer således som skolens interne net/intranet. Læs mere om Lectio.

Lectio kræver login, og alle elever udstyres med et sådan i forbindelse med skolestart.

Skolemøder

Skolemøder er skolens uformelle forum for informationsformidling. Skolemøder afholdes ca hver fjerde uge på skiftende ugedage i 10-frikvarteret, dvs. kl. 10.15.

Her formidles dels information af generel karakter fra ledelse og administration, her annonceres aktiviteter indenfor sport, musik, drama m.m. - og her kan man altid få besked om kommende fester, elevrådsmøder, og hvad der ellers rør sig!

Underholdende indslag af kortere varighed er meget velkomne!

Kontakt vicerektor Peter Fink, hvis du har noget på hjertet til skolemøderne.