Lectio

Skolens administrative system, Lectio, er stedet, hvor der informeres om alt relevant fra ledelse og administration til skolens elever og lærere. Det er også her, lærere informere elever, og her elever kan kontakte deres lærere eller klassekammerater. Alle oplysninger om skema, timer, undervisning, lektier, eksaminer osv. fremgår af Lectio. Lectio fungerer således som skolens interne net/intranet.

Lektier fremgår som noter på lektionerne og undervisningsplaner m.m. kan ligeledes ses. Den enkelte elev kan se eget fravær samt års- og eksamenskarakterer. Dokumenter kan uploades og tilknyttes enkelte lektioner eller sendes til f.eks. lærere eller andre elever. Prøver kan udleveres via Lectio - og kan evt. kræves afleveret i Lectio. Valg af valgfag og valg af emne/fag ved større opgaver sker i Lectio.

Lectio kræver login, og alle elever udstyres med et sådan i forbindelse med skolestart.

Læs mere om kommunikation på skolen.

Lectio - for forældre?

Der findes ikke på Stenhus Gymnasium et egentligt forældre-intra. I forbindelse med tilmelding til forældrekonsultationer m.m. benyttes Lectio. Der skal logges ind med elevens login, for at tilmelde sig.

Læs hjemmesidens særlige sider med forældre-relevant information: Værd at vide - forældre