Alle 1. klasser screenes i dansk i begyndelsen af skoleåret. Denne screening består af flere opgaver, som tester forskellige kompetencer hos eleverne.

Der er bl.a. en orddiktat med testord inden for forskellige kategorier af fejltyper, som viser, hvor gode eleverne er til dansk retstavning og grammatik. Der er også en mindre test i tegnsætning, én i såkaldte non-ord, samt en prøve som går ud på at teste elevernes kendskab til fremmedord. Resultatet af hver delprøve er ment som en orientering til klasselæreren, der hurtigt vil kunne sætte ind med hjælp, hvor det skønnes nødvendigt.

Hvis der er elever, som viser tegn på ordblindhed, vil klasselæreren sende dem ned til læsevejlederne, hvor de vil få en grundigere test og evt. efterfølgende individuel hjælp. Denne hjælp gives altid efter skoletid, så man ikke går glip af undervisning.

Alle elever screenes endvidere i matematik i september, bl.a. med henblik på at afklare elevens niveau i forhold til valg af studieretning. Hvis man har store huller i matematik, bør man f.eks. ikke gå på en studieretning med matematik på A-niveau, ligesom det kan være en god idé at få matematik på et højere niveau, hvis man viser rigtig gode evner for faget. Elever som har store huller i matematik, vil blive tilbudt ekstra hjælp i faget efter skoletid