Sportsfaciliteter

Skolen rummer rigtig mange sportsfaciliteter. Vi har en stor idrætshal og en helt ny mindre idrætssal, hvor der adgang til diverse former for boldspil. Desuden har vi et træningslokale med træningsmaskiner; cykelmaskiner, romaskine og vægte.

Elever kan få en "nøglebrik" og dermed adgang til styrketræningslokalet. Det kræver at du melder dig ind i Stenhus Idrætsklub og betaler 250 kr (årligt). Herefter indkaldes du til et lille kursus for instruktion og godkendelse, og så får du nøglebrikken udleveret i bogdepotet (åbent alle dage kl. 10-12). Brikken skal afleveres ved skoleårets slutning - og bliver den ikke det, får du en regning på 250 kr.

Corona

På grund af corona-restriktioner er adgangen til styrketræningsfaciliterne lukket for alle andre end Sports College og Team Danmark elever.

 

Testcenter

I foråret 2015 indviede Stenhus Gymnasium & HF et helt nyt testcenter. Testcentret er etableret i tilknytning til styrketræningslokalet og kan anvendes af både Sports College og i forbindelse med almindelig undervisning i idræt. Der er etableret et samarbejde med Københavns Universitet omkring centret.

Styrketræningsnøglebrikken giver IKKE adgang til testcentret.

Øvelokaler

Skolen råder over to øvelokaler Musik 1 og Musik 2. Elever kan få en "nøglebrik" og dermed adgang til øvelokalerne. Du skal dog først deltage i et lille kursus for instruktion og godkendelse. Kurserne afholdes med jævne mellemrum, hold øje med lectio, hvor de annonceres.

Når du har deltaget i kurset udleveres en seddel, og ved aflevering af denne i bogdepotet udleveres nøglebrikken.

Når du stopper på Stenhus skal brikken returneres til bogdepotet. Bliver nøglebrikken væk, skal den erstattes med 250 kr.

Studie 

Skolen råder over et fuldt udstyret digitalt studie, hvor der kan produceres op til 32 spors live optagelser og alle andre former for lydproduktion. Studiet bruges både i musiktimerne, og man kan også ansøge musiklærerne om at få adgang til studiet under frivillig musik ordningen udenfor skoletiden, og dér arbejde med fx at lave demo-indspilninger med sin gruppe, opbygge producer-erfaring etc.

Musikrumsnøglebrikken giver IKKE adgang til studiet.

Lockers

På skolen er der et antal mindre skabe (lockers), der lejes ud for 50 kr. om året. Kontakt pedellerne, hvis du er interesseret i at leje sådan et locker.

Udlejning sker typisk i starten af skoleåret - og ved slutningen af skoleåret skal du henvende dig til pedellerne, hvis du ønsker at beholde dit skab til året efter. Al information om hvornår du skal henvende dig sendes ud i lectio.