Latin blev udbredt med det romerske imperium og i middelalderen og renæssancen var det det internationale sprog i Europa. Herudover anvendes latinske ord og udtryk stadig inden for lægevidenskaben mm. Flere sprog er også en direkte videreudvikling af latin, disse kaldes romanske sprog og dækker over sprogene italiensk, spansk, portugisisk, fransk og rumænsk. Således taler en stor del af verdensbefolkningen et sprog der stammer fra latin, og viden om latin kan være en stor hjælp, hvis man vil lære et romansk sprog.

Latin i almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse består på Stenhus af tre elementer: almen ap, sociolingvistik og latin. I latindelen kommer du til at arbejde med det latinske sprogs grammatik, sætningsanalyse, oversættelse mm. Men du får også kendskab til sproghistorie og den romerske verden.

Latin på C-niveau

Latin på C-niveau bygger videre på det sproglige arbejde fra ap latin og går mere i dybden med grammatiske regler mm. så du bliver i stand til at analysere, læse, oversætte og forstå originale latinske tekster. På den måde vil du også lære om romersk mytologi, historie, filosofi og meget mere, da vi sætter de latinske tekster i relation til deres kontekst, den antikke romerske verden.

Eksamen

Eksamen i latin på C-niveau afholdes som mundtlig prøve. Ved den mundtlige prøve trækkes der en opgave, som består af et kendt tekststykke på originalt latin og en ukendt antik tekst i oversættelse. Ved prøven skal man læse op, oversætte, lave sproglig analyse, analysere indholdet og foretage en kulturhistoriske perspektivering.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.

Nyhed

Faget Latin er som et nyt tilbud udbudt som valgfag på STX på C-niveau i 3g fra skoleåret 2022/23.