Faget fysik handler om alt fra atomer og naturens mindste byggesten til Universet som helhed. Fysik er et middel til at forstå verden omkring os - lige fra dagligdags teknik som hvordan virker en kaffemaskine, til de nyeste opfindelser med brug af nanoteknologi, og fra kroppens virkemåde som for eksempel hvordan fungerer øjet og øret, til naturfænomener som årstiderne og sol- og måneformørkelser. Fysik handler om at observere, beskrive og forklare fænomener.

Fysik C arbejder med følgende faglige kerneområder

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi
  • Lyd og lys (bølger)

Fysik B uddyber de faglige kerneområder fra fysik C, og omfatter desuden følgende nye faglige kerneområder

  • Elektriske kredsløb
  • Kvantefysik
  • Mekanik

Fysik A uddyber de faglige kerneområder fra fysik B, og indeholder desuden et nyt kerneområde

  • Fysik i det 21. århundrede (emnet meldes ud hvert år ved skolestart).

På alle 3 niveauer har det eksperimentelle arbejde en fremtrædende plads. Ud over de faglige kerneområder skal der desuden arbejdes med supplerende stof. I det supplerende stof skal på alle 3 niveauer indgå aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger, herunder en belysning af fysiske eller teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling.

Læs meget mere om fysik på EMU, Danmarks Undervisningsportal.