Forsikring

Elever er ikke forsikringsmæssigt dækket af Stenhus Gymnasium. Ifølge gældende regler må institutionen ikke tegne forsikringer for de uddannelsessøgende. Det betyder, at du som elev selv skal sørge for at være forsikringsmæssigt dækket. Eksempelvis med ulykkesforsikring, tyveriforsikring og rejseforsikring ved studierejser.

En ulykkesforsikring vil være relevant, hvis du kommer til skade på skolen eller i undervisningsmæssig sammenhæng udenfor skolen, herunder under udøvelse af idræt. Bærer du briller, bør du ligeledes sikre, at du er forsikringsmæssigt dækket, hvis de bliver ødelagt i forbindelse med undervisningen, f.eks. under boldspil eller lignende.

Forsikring i forbindelse med studierejse

Eleverne skal sørge for at være forsikringsmæssigt dækket på studierejser. Den offentlige sygesikring dækker som hovedregel ikke hjemtransport, så vi anbefaler, at man tegner en ulykkesforsikring og evt. en syge- og hjemtransportforsikring, hvis disse forsikringer ikke er inkluderet i ulykkesforsikringen.

Nogle elever er i forvejen dækket af deres families forsikringer. De skal naturligvis ikke tegne endnu en forsikring, men huske at medbringe policenummer og telefonnummer til forsikringsselskabet på studieturen. Husk også at medbringe det blå sygesikringsbevis.

Inden studieturen skal eleven bekræfte, at eleven eller elevens forældre, hvis eleven ikke er fyldt 18, er indforstået med ovenstående.