På STX har alle historie som A fag. Det kan ikke fravælges eller opgraderes til højere niveau. 

Historie har fået en kanon, det vil sige at vi skal arbejde med centrale begivenheder, perioder og udviklingslinier i såvel Danmarks historie som verdenshistorie fra oldtiden til nutidens globale Verden.

Historie har fået en central rolle som faget der skal skabe helhed og sammenhæng i gymnasieforløbet. Der vil blive arbejdet sammen med de andre fag i de enkelte forløb.

Målet med undervisningen er dels, at du får en viden om centrale begivenheder og udviklingslinier i Danmarks historie og dets placering i såvel Europas som Verdens historie, dels at du udvikler dig til et selvstændigt tænkende menneske, der ser kritisk på det omgivende samfund.

Der skal ikke skrives en selvstændig 3g opgave i historie, men faget kan indgå i den store tværfaglige projektopgave i 3g.

Læs meget mere om historie på EMU, Danmarks Undervisningsportal.