For at give dig den bedste start på Stenhus begynder skoleåret med et helt særligt program de første to dage. Her vil du opleve skolen fra forskellige vinkler og lære dine nye kammerater at kende.

Første dag skal du medbringe:

  • Sygesikringsbevis
  • Uni login
  • Bærbar computer
  • Madpakke eller penge til at købe frokost i kantinen
  • Praktisk tøj og sko til udendørs aktiviteter
  • 3 ting, der fortæller noget unikt om dig selv (dvs. noget de andre IKKE har)

Desuden skal du betale 20 kr. for studiekort enten kontant eller via Mobile Pay.

Mandag d. 12. august kl. 9:00-15:00

Kl. 9:00  Alle møder i fodbadet, hvor Rektor Per Farbøl byder velkommen. Tutorer fra 2g vil stå parat ved hovedindgangen for at vise vej. Herefter er der samling i klasserne, hvor én eller flere af klassens lærere vil tage imod jer.

Resten af dagen følger forskellige aktiviteter, der alle har til formål at I skal lære hinanden og skolen at kende, så vi allerede fra start får skabt et godt og trygt et læringsmiljø.

Aktiviteterne kan være navnelege, præsentation af jer selv ved jeres 3 medbragte ting, samarbejdsøvelser, ’klassens time’ orienteringsløb rundt på skolen m.v. I vil også blive fotograferet og få udleveret bøger.

Kl. 15:00 Tak for i dag

Tirsdag d. 13. august kl. 8:15-15:00

Kl. 8:15 Alle møder i klasserne. Herefter fortsætter programmet med forskellige aktiviteter jf. ovenstående.

Kl. 15:00 Tak for i dag

Onsdag d. 14. august kl. 8:15-15:00

Kl. 8:15 Alle møder jf. skemaet til første almindelige skoledag

Fredag d. 16. august kl. 15:00-17:00

Alle møder efter skemaet til en helt almindelig skoledag, hvorefter eftermiddagen (15:00-17:00) er afsat til Fredagscafé for alle 1.klasser. Fredagscafeén er arrangeret af Supertutorerne, som vil fortælle jer mere om arrangementet i løbet af introdagene.

Programmet for introdagene vil fremgå af jeres skema i Lectio.