Allerede inden sommerferien får du tilsendt et brev med informationer om hvilken klasse du skal gå i samt programmet for skolestart. Heri står, hvad du skal medbringe, og hvad du kan forvente i løbet af de første dage.

Skolestart for nye klasser finder altid sted på en mandag. Se vores feriekalender for den præcise dato.

Lær hinanden at kende

De allerførste dage er præget af, at alle er nye og ikke kender hinanden.

Nuværende elever vil være tutorer for din nye klasse, og de vil tage imod dig og dine nye kammerater, hjælpe jer godt til rette og fortælle om hverdagen på skolen. Der vil være forskellige aktiviteter og samarbejdsøvelser for dig og din klasse, hvor det er meningen, at I skal lære hinanden at kende og etablere et godt fællesskab i klassen.

Samtidig vil flere af dine nye lærere præsentere sig og fortælle om, hvilke forventninger der er til jer i forhold til lektielæsning, klasserumskultur og meget mere.

Screeninger

For at sikre, at alle elever hurtigst muligt er godt i gang med undervisningen, gennemføres en række screeninger i f.eks. dansk og matematik. Screeningerne afslører de forskelligheder i det faglige niveau, der naturligvis vil være eftersom de nye elever kommer fra mange forskellige grundskoler. Hvis det skønnes, at du vil have gavn af ekstra timer indenfor faget, så tilbydes det allerede fra starten, så alle hurtigst muligt opnår samme grundlæggende niveau. Screeningerne er udelukkende til for at kunne tilbyde ekstratimer til de elever med størst behov.

Tutorer 2019

Tutorer 2019

Praktiske forhold

I løbet af den første uge kommer der styr på flere praktiske detaljer: Du får lavet et studiekort, du får adgang til lectio (skolens administrative og uundværlige it-system) og du får udleveret bøger.

Hyggeaften

Ugen afsluttes fredag eftermiddag med et hyggeligt arrangement for alle nye elever og deres tutorer. Der kan evt. være fællesspisning i klasserne og forskellige aktiviteter i Fodbadet.