Brug for hjælp?

I skolens elevtjeneste finder du både skolens studievejledere, læsevejledere samt relevante fagpersoner fra Holbæk Kommunes sundheds- og psykologområde, SSP-konsulenter og ungeområde. Elevtjenesten arbejder for at sikre et godt ungeliv og modvirke frafald blandt skolens elever.

Medarbejdere

Alle skolens studievejledere er placeret i elevtjenesten - se en oversigt over studievejlederne og se deres træffetider.

Herudover er følgende medarbejdere fra Holbæk Kommune tilknyttet elevtjenesten på Stenhus Gymnasium:

  • Ungebehandler: Heidi Heller
  • SSP: Ann-Kartine Holm og Maria Lundsteen
  • Uddannelsesvejleder: Tina Egekvist Krogsdal
  • Psykolog: Tanne S. Hundahl og Laura W. Nyegaard
  • Ungeguide: Camilla Veronica Larsen, Thomas Petersen
  • Sundhedsplejerske Malene Hoffman Madsen

Om elevtjenesten

Elevtjenesten er et unikt samarbejde i Holbæk Kommune mellem kommunens relevante instanser og de 5 ungdomsuddannelsesinstitutioner: VUC, EUC, SOSU-skolen, Slotshaven og Stenhus Gymnasium. Formålet er at samle indsatsen omkring de unge og således gøre samarbejdet lettere for de involverede parter og vejen enklere for de unge, der har behov for støtte.

På Stenhus Gymnasium har en ombygning af lokaler skabt et fælles område for de tilknyttede kommunale instanser og skolens studievejlere m.fl. Området rummer såvel et fælles kontorlokale, et mødelokale samt flere mindre samtalerum. Alle henvendelser til elevtjenesten sker således ét sted, nemlig på H-gangen.

Indvielsen af elevtjenesten på Stenhus Gymnasium skete den 4. september 2017.

Læs folder om Elevtjenesten.