Med en STX, HF eller IB åbner du dørene til mange spændende videregående uddannelser. Hos Studievalg kan du få vejledning om dine muligheder efter gymnasiet. Du kan møde op til vores studievejleder Line Lilholt fra Studievald Danmark, Center Sjælland, eller kontakte hende for et møde.

Studievalg

www.studievalg.dk Her er oplysninger om vejledning og vejledere, der kan hjælpe dig med uddannelses- og erhvervsvalg både mens du er på Stenhus gymnasium & HF og efter at studentereksamenen eller HF eksamen er i hus, telefonnumre, træffetider og mailadresser på vejledere.

www.uddannelsesguiden.dk eller den korte www.ug.dk - dette er landsportalen til alle uddannelsessteder i landet. Den har bl.a. informationer om uddannelser, erhverv, arbejdsmarkedsforhold i Danmark og internationalt.

Karrieretanken er Danmarks største mobile uddannelsesmesse, der besøger 160 udvalgte skoler med ungdomsuddannelser.

Du kan, som ung på en ungdomsuddannelse, få en direkte snak med repræsentanter fra virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Uddannelseskaravanen besøger hvert år i november Stenhus Gymnasium & HF.

www.gsdanmark.dk gymnasiale suppleringskurser, hvis du mangler et eller flere fag til en bestemt uddannelse.

www.optagelse.dk elektronisk optagelse til de videregående uddannelser. Der kræves NemId.