Forældresamtaler

I uge 40 afholdes der forældresamtaler for alle 1g elever. Samtalerne er en del af introduktionsforløbet og er en god mulighed for at evaluere skolestart, social og faglig trivsel samt afklare spørgsmål ift. det nærtstående studieretningsvalg. Det er endvidere skolens erfaring, at god skole-hjem kontakt har stor betydning, også i gymnasiet.

Samtalerne finder sted mandag–onsdag i uge 40 i tidsrummet kl. 14:00-17:00. Tiden for den enkelte samtale findes i elevens skema i Lectio. Det vil enten være klasselæreren eller én af klassens øvrige lærere, som varetager samtalen på vegne af hele lærerteamet.

Der vil under samtalerne være en pædagogisk leder til stede i E-området, hvor I vil kunne få afklaret mere specifikke spørgsmål vedr. studieretning, valgfag m.v.

Valg af studieretning skal være gennemført senest den 6. oktober 2022 kl. 10.00.

Mød lærerne og klassens øvrige elever

Traditionen tro inviterer skolen de nye 1. klasser og deres forældre til et forældreaftenarrangement, hvor forældrene får mulighed for at se skolen, møde nogle af klassens lærere, studievejleder og rektor.

Dette arrangement afholdes i år d. 21. eller 22. november 2022 på Stenhus Gymnasium med start kl. 19:00 og afslutning kl. 21:00.

For 1g vil der som en del af arrangementet blive afholdt et kort informationsmøde med præsentation af studieretningen, men det skal understreges, at det er det sociale samvær, der er i højsædet, og at der ikke her vil være mulighed for at tale om enkelte elever.

Forældrekonsultationer

Den 8. december 2022 indbydes 1h, 2h, 2g og 3g-elever sammen med deres forældre til konsultation på Stenhus Gymnasium. Her vil der være mulighed for at konsultere elevens lærere for en samtale. Det er en god mulighed for at få svar på spørgsmål, man måtte have i forhold til konkrete problematikker. Da det er et større koordineringsarbejde kan man ikke være sikker på at alle ønsker opfyldes - men vi gør vores bedste for at få det hele til at gå op. Alle opfordres dog til at være omhyggelig med kun at vælge de fag/lærere, hvor der er reelt opleves et behov for en samtale.

Tilmeldingen foregår via skolens elektroniske skema Lectio, og op til dagen for konsultationerne vil den endelige tidsplan og lokalefordeling ligeledes fremgå af Lectio.