Uddannelser

STX   Studentereksamen
HF Højere forberedelseseksamen 
IB International Baccalaureate Diploma Programme
Pre-IB Et års "forskole" med henblik på optagelse på International Baccalaureate Diploma Programme


Klasser, hold og fag

1g, 2g, 3g 

Betegner henholdsvis 1.,2. og 3. år på STX.

Et g efterfulgt af et andet bogstav betegner grundforløbet. Således er ga = grundforløbet i klasse a, mens 1a er = klasse a efter grundforløbet.

1h og 2h Betegner henholdsvis 1. og 2. år på HF
1u MA Holdbetegnelse, hvor klassen er 1u, faget er matematik på A-niveau. Ma er matematik på b-niveau og ma er matematik på c-niveau
1g bk og FP1 Ps 1g er valghold for 1g-elever med billedkunst på c-niveau, mens FP1 er  valghold i fagpakke 1 med psykologi på b-niveau.


Opgaver

DHO  Dansk-historieopgaven. Skrives i slutningen af 1g 
SRO Studieretningsopgaven. Skrives i 2g
SRP Studieretningsprojektet. Skrives i 3g
SSO Store skriftlige opgave. Skrives i 2h
TP Der er flere TP-forløb (tværfaglige forløb) for stx-elever placeret over de 3 år. TP5 er det sidste og er placeret i september-oktober i 3g.

 

Åbent hus november 2015

Åbent hus november 2015


Talent-arbejde

BGK  Billedkunstnerisk grundkursus
MGK Musikalsk grundkursus
SGK Scenisk grundkursus - på Drama College
ATU

Akademiet for talentfulde unge


Særlige fag

AP Almen Sprogforståelse. STX-fag
AT Almen Studieforberedelse. STX-fag
KS Kultur- og samfund. HF-fag bestående af fagene historie, samfundsfag og religion
NF Naturvidenskabelig  faggruppe. HF-fag bestående af fagene kemi, biologi og geografi
NV Naturvidenskabeligt grundforløb. STX-fag