Søge ikon
Elever

Regler på studieture

Her kan du læse om de regler, der gælder for elever på studieture

Skolen har ansvaret for eleverne på studieturen, fra den starter til den slutter – og eleverne repræsenterer skolen under hele studieturen, også når de færdes på egen hånd. Generelt skal eleverne opføre sig i overensstemmelse med almindelige normer for god opførsel på destinationen.

Eleverne rejser som samlet klasse på Stenhus Gymnasium. Derfor gælder skolens almindelige studie- og ordensregler også på studieturen, herunder at der ikke må indtages alkohol. Alle ordensreglerne kan du også finde på skolens hjemmeside: Ordensregler.

Hvis ordensreglerne for studieturen ikke overholdes, så kan sanktionen på selve studieturen være, at eleven ikke kan deltage i de sociale aktiviteter på studieturen, dvs. færdes udenfor hotellet, når dagens program er afsluttet. Dette afgøres af lærerne. En alvorligere sanktion kan være, at eleven modtager en skriftlig advarsel og bliver udelukket fra sociale aktiviteter på skolen, herunder fremtidige fester. I særligt alvorlige tilfælde kan sanktionen være midlertidig eller permanent bortvisning fra skolen. Disse sanktioner afgøres af rektor.

Eleverne skal respektere og tage hensyn til kulturen i det land, de er gæster i. 

Eleverne må ikke bevæge sig rundt alene, men skal altid færdes minimum tre sammen.

Elever og forældre vil inden studierejsen modtage et detaljeret program for turen. Særlige omstændigheder kan dog nødvendiggøre justeringer undervejs. Eleverne og forældrene vil inden afrejsen desuden modtage skriftlig information om, hvor eleven opholder sig på turen: program samt adresse og telefonnummer på hotellet. Eleven bør altid have denne information på sig under studieturen.

Elever og deres forældre har pligt til inden studieturen at orientere rejselærerne, hvis eleven lider af en sygdom, som kan blive behandlingskrævende under studieturen og/eller hvis eleven tager stærk medicin.

Det er elevens ansvar at have et pas/rejsepapirer som er gyldige to måneder efter hjemkomsten. Hvis du ikke har dansk pas, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter dine lærere, så skolen kan udfærdige de nødvendige dokumenter.

Skolen dækker ikke tabte beløb i forbindelse med afmelding fra studietur. Første rate betales som depositum, og din tilmelding er bindende, når du har betalt depositum. Du er forpligtet til at betale rejsens fulde pris til skolen. Hvis du ikke betaler, vil det beløb du skylder skolen blive opkrævet via Gældsstyrelsen.

Forsikring på studieturen

Elever er ikke forsikringsmæssigt dækket af Stenhus Gymnasium under deres ophold på skolen. Ifølge gældende regler må institutionen ikke tegne forsikringer for de uddannelsessøgende.

Det betyder, at du som elev selv skal sørge for at være forsikringsmæssigt dækket på studieture. Den offentlige sygesikring dækker som hovedregel ikke hjemtransport, så vi anbefaler, at du undersøger, hvordan du er dækket af din egen eller dine forældres forsikringer i forhold til ulykker, hjemrejse, afbestilling og bagage.

Husk også at medbringe både det gule OG det blå sygesikringsbevis. 

Ovenstående retningslinjer om adfærd og forsikring accepterer eleven på Studiz i forbindelse med, at eleven betaler første rate og dermed tilmelder sig studieturen.

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies