Søge ikon

Studierejse

Studierejsen er ofte et højdepunkt for eleverne – af både sociale og faglige grunde

På Stenhus Gymnasium vil der typisk blive arrangeret følgende studierejser og ekskursioner:

1g: En ekskursion af to dages varighed med en maksimal egenbetaling på 750 kr.

1h: En studierejse af fem dages varighed med en ca. pris på 3000 kr. ekskl. forplejning.

2h: En ekskursion af to dages varighed med en maksimal egenbetaling på 750 kr.

2g: En hyttetur med 1 overnatning med en maksimal egenbetaling på 200 kr.

3g: En studierejse af fem dages varighed med en maksimal egenbetaling på 4500 kr. ekskl. forplejning.

Dertil kommer en-dages ekskursioner på såvel HF som STX, hvor skolen yder tilskud til transporten. Her må man i nogle tilfælde påregne en entréudgift på ca. 100 kr.

NB: Ovenstående maksimumsbeløb overskrides kun efter særlige aftale mellem den pågældende klasse, klassens lærere og skolens ledelse.

Fagligt indhold

Studierejserne giver klasserne mulighed for at udforske faglige problemstillinger i de allermest relevante miljøer. Studierejserne på Stenhus Gymnasium har altid en faglig vinkel og studierejsernes rejsemål er valgt under hensyn til det forventede faglige udbytte. Samtidig oplever de fleste klasser, at deres indbyrdes sociale forhold styrkes.

HF

På HF afholdes en studierejse af cirka 5 dages varighed i 1hf og er en integreret del af faget KS. Rejsemålet er Berlin, hvor der er rige muligheder for at udforske emner af både samfundsmæssige og historiske dimensioner.

STX

På STX afholdes en studierejse af cirka 5 dages varighed i 3g, og her skal mindst ét af studieretningsfagene være bærende for rejsen.

I de senere år har samfundsfagsklasserne f.eks. besøgt Bruxelles og EU-institutionerne her, mens flere naturvidenskabelige klasser har besøgt Island og set på islændingenes udnyttelse af undergrundens varme vand.

Program

Senest tre uger inden turen får eleverne et program for rejsen, hvor hotellets navn og kontaktoplysninger anføres, og hvor det beskrives hvilke aktiviteter, der er planlagt på rejsen.

Økonomi

Studierejserne betales ved egenfinansiering. Rejserne må ikke koste mere end 4.500 kr for STX og 3.000 kr for HF. Dette beløb skal dække transportudgifter, entréer og morgenmad. Øvrige udgifter til mad og fornøjelser kommer ud over maksimumsbeløbet.

Skulle man have svært ved at få råd til turen, kan man søge skolens rejsefond om penge til at dække en del af rejseudgiften. Ansøgningsfristen er normalt i oktober måned.

Regler

Skolen har ansvaret for studierejsen, fra den starter til den slutter – og eleverne repræsenterer skolen under hele studierejsen, også når de færdes på egen hånd. Eleverne rejser som samlet klasse på Stenhus Gymnasium. Derfor gælder skolens almindelige ordensregler også på studierejsen, herunder at der ikke må indtages alkohol. Læs mere om reglerne i forbindelse med studieture.

Elever, der ikke deltager på studierejsen, skal gå i skole, mens deres klasse rejser. Der vil bl.a. være forberedt opgaver, som eleven skal løse, og eleven kan evt. arbejde med manglende skriftlige opgaver.

Forsikring

Elever er ikke forsikringsmæssigt dækket af Stenhus Gymnasium under deres ophold på skolen. Ifølge gældende regler må institutionen ikke tegne forsikringer for de uddannelsessøgende.

Det betyder, at elever selv skal sørge for at være forsikringsmæssigt dækket på studierejser. Læs mere om forsikringsforhold ved studierejser.

 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).