Hjælp til søgning

Søgning i biblioteksbaser og store databaser kan være en udfordring... her får du hjælp!

Video-tutorials

Hvis du har brug for video-tutorials med hjælp til f.eks. at lave litteraturliste og fodnoter, så se på siden om opgaveskrivning.

Søgeteknik

Boolske operatorer

Boolske operatorer  AND, OR, NOT 
 Frase  brug "  " omkring ordene
 Trunkering  * ordet inklusiv alle endelser
 Maskering  ? hvis du er i tvivl om ét tegn

 

De boolske operatorer fortæller databasen, hvordan du forestiller dig at to ord eller begreber skal optræde i dine resultater. Man bruger 3 forskellige operatorer på engelsk: AND, OR og NOT.

EKS:

  • Trump AND Nordkorea - AND mellem ordene vil finde alle resultater, hvor begge ord optræder
  • Trump OR Nordkorea - OR mellem ordene vil finde alle resultater, hvor enten Trump eller Nordkorea optræder
  • Trump NOT Nordkorea - NOT mellem ordene vil finde alle resultater, hvor Trump men ikke Nordkorea optræder

Frase

Ofte har man brug for at søge på helt specifikke udtryk eller navne, hvor ordene SKAL stå i en bestemt rækkefølge. Her kan man bruge frase-søgning, hvor man sætte anførselstegn rundt om ordene.

EKS

  • "Spanish flu" - vil kun søge efter resultater, hvor de to ord står præcis sådan i forhold til hinanden.

Trunkering

Du kan trunkere med * i både vores bib.system og i bibliotek.dk

Trunkering betyder, at databasen søger efter alle ord, der begynder som dit søgeord, uanset hvordan endelsen er.

EKS:

  • borgerret uden trunkering - giver kun resultater med præcis ordet borgerret
  • borgerret* - vil give alle resultater, der starter med ordet borgerret: borgerrettigheder, borgerrettighedsbevægelse, borgerretskamp m.m.

Maskering

Hvis du er i tvivl om et enkelt bogstav i et ord, så kan du bruge maskeringstegnet ?.

EKS:

  • Pe?ersen - vil finde både Pedersen og Petersen i både bib.systemet og i bibliotek.dk