Bøger er det, man traditionelt forbinder med et bibliotek. Men i virkeligheden er biblioteker jo en samling af viden - hvad enten denne viden findes i bøger, tidsskrifter, på film eller i digital form. På Stenhus Gymnasiums bibliotek har vi adgang til viden uanset i hvilken form, den findes.

Du kan søge i bibliotekets samling i bib.-systemet.

Biblioteket er placeret på 100-meter gangen og er tilgængeligt i hele skolens åbningstid.

Bibliotekar Marianne Bech Hansen kan træffes på skolen mandag til fredag - enten i biblioteket eller i bogdepotet. Du er også velkommen til at kontakte Marianne via Lectio eller sende en e-mail på mr@stenhus-gym.dk

Bibliotekets samling

Biblioteket rummer en samling af faglitteratur samt en mindre samling af skønlitteratur. Desuden findes et antal håndbøger, der ikke kan lånes med hjem, men skal blive på skolen. 

Endelig findes der en samling af aktuelle tidsskrifter. Du finder de nyeste numre på reolen ved den hvide halvmur. De er alle forsynet med mærkat og må IKKE fjernes fra dette område. Ældre numre af tidsskrifterne står på hylderne sammen med bøgerne. De ældre numre må lånes med hjem. Spørg Marianne, hvis du leder efter noget bestemt.

På reolen findes også diverse gratis materiale til udlevering. Udover musiktidsskriftet Gaffa drejer det sig om foldere og pjecer af forskellig slags.

Skolen har købt et mindre antal DVD'er med dokumentarudsendelser. Disse findes blandt faglitteraturen sammen med bøgerne om samme emne.

Du kan søge i bibliotekets samling i bib.-systemet, hvor du både kan se materialernes placering og se, hvorvidt de er tilgængelige eller udlånt.

Lån og aflevering

Hvis du vil låne en bog skal det registreret på den pc, der er opstillet ved kopi-maskinerne. Du skal indtaste dit cprnummer og derefter skanne stregkoden på bogen. Lånetiden er 62 dage.

Aflevering af bøger skal ske enten i bogdepotet eller ved pc'en ved trappen til bogdepotet. Du skal skanne bogens stregkode, og derefter kan du aflevere bogen i kassen.

Hvad har jeg lånt - og hvad skal afleveres?

Hvis du vil se, hvad du har lånt fra biblioteket og fra bogdepotet skal du kigge i bib.systemet.

Log ind med kortnummer=cpr-nummer(10 cifre) og pinkode = 1111. Herefter vælger du LÅNERSTATUS, hvor du kan se alle dine lån samt afleveringsdatoer.

Databaser

Rigtig megen information ligger tilgængeligt på internettet - men det er ikke alt, der er gratis, og det er ikke alt, du kan finde via google! Som elev har du dog mulighed for at få adgang til vigtige betalingsdatabaser med information, da skolen har købt abonnement.

Se listen over skolens databaser. Få hjælp til søgning, bla. i form af små video-tutorials.

Har du problemer med at logge ind, skal du kontakte Marianne.

Litteraturlister

I forbindelse med større opgaver skal der udarbejdes en litteraturliste. Du kan f.eks. bruge www.litteraturlisteautomaten.dk til at lave korrekte beskrivelser af de materialer, du har brugt i din opgave.

Når du sætter beskrivelserne ind i din litteraturliste kan du enten vælge at gøre det 1) alfabetisk, efter 2) materialetype (og herunder alfabetisk for hver type) eller dele litteraturlisten op i henholdsvis 3) primær og sekundærlitteratur (alfabetisk under hver type).

Se mere om gode råd og små video-tutorials til, hvordan du laver litteraturlister og fodnoter på skolens side: Opgaveskrivning