Sammenhængen mellem sunde medarbejdere og øget koncentrationsevne og iderigdommen i løbet af en lang arbejdsdag er vel dokumenteret i litteraturen.

En prioritering af medarbejdernes velvære er godt givet ud og er vist at komme mangfoldigt igen bane på bundlinjen på den lange, som følge af øget produktivitet, arbejdsglæde og medarbejder overskud.

Stenhus Test- og Videnscenter kan vise jer, hvordan man får sit job og sin træning til at spille sammen og derved skabe forudsætningerne for at optimere de cerebrale præstationer og skabe en arbejdsplads fyldt med overskud. Fra August 2016 tilbydes kurser i at udnytte det ofte uindfriede potentiale, der ligger i at have medarbejdere, der er i god fysisk form.

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

De direkte økonomiske gevinster som følge af konkrete indsatser mod sundhedsfremme underbygges i stadig flere og flere videnskabelige undersøgelser fra både USA og Europa. Det kræver dog et systematisk og strategisk arbejde med sundhed og trivsel for at lykkes, men når det lykkes så er der ofte store gevinster på arbejdspladsen i form af øget medarbejdertilfredshed, mindsket sygefravær og øget produktivitet.

Sundhedsstyrelsens fem centrale budskaber om virksomhedens sundhedsfremmeindsats *

  • Det kan betale sig for virksomheden at arbejde med sundhed og trivsel på arbejdspladsen, hvis der arbejdes systematisk.

  • Det kan øge gevinsterne yderligere, såfremt arbejdet med at skabe sundhed og trivsel har afsæt i en klar, fremadrettet strategi.

  • Sundhedsfremme omfatter både livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar.

  • Offentlige og private, store og små og virksomheder i forskellige brancher kan alle gøre noget, selvom betingelserne ikke er ens.

  • Indsatsen skal altid skræddersys til den enkelte virksomhed.

Vi tilbyder

Videnskabelige tests, foredrag, motiverende træning og teambuilding.

Kontakt

For nærmere information kontakt Maja Liep på:

Telefon 22 39 19 00 eller mail: li@stenhus-gym.dk

 

* Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen (2010)