Pakke til udholdenhedsidræt

Den maksimale iltoptagelse (VO2max) samt udholdenhed og bevægelsesøkonomi er vigtige komponenter i udholdenhedsidrætsgrene, da de tilsammen afgør den intensitet man kan opretholde under konkurrence. På Stenhus Gymnaium & HF's test- og videnscenter (Stenhusvej 20, 4300 Holbæk) tilbyder vi to forskellige typer af tests specifikt relateret til udholdenhedsidrætsgrene som cykling, løb og triatlon;

1) test af maksimal iltoptagelse
2) test af bevægelsesøkonomi og anaerob tærskel

Måling af kropskomposition

Før begge tests måles kropskomposition (InBody230 bioimpedans måler), som måler din kropssammensætning af bl.a. muskel- og fedtmasse.

Test af maksimal iltoptagelse

Testen består af opvarmning ved en lav belastning efterfulgt af en trappetest til udmattelse, hvor intensiteten stiger løbende indtil udmattelse (dvs. indtil du siger stop).

Under testen bæres et pulsbælte og en iltoptagelsesmaske, som er tilsluttet vores iltoptagelsessystem (Vyntus, CPX som er det bedste på markedet).  Testen gennemføres enten på vores 80cm brede løbebånd (Lode Valiant Sport) eller på vores wingate cykel (Lode Excalibur Sport), som kan registrere belastninger op til 2500W! Testens resultat er en direkte måling af både kondital og maks. puls. Konditallet er en vigtig parameter for udholdenhedspræstationsevnen og maks. pulsen kan bruges til at definere træningszoner.

Efter testen gennemgår vi resultaterne. Derefter giver vi råd om hvordan du kan justere din træning i forhold til testens resultater. Vi har omklædningsrum med mulighed for bad efter testen, som tager ca. 15 min at gennemføre. I alt ca. 45 min.

Test af bevægelsesøkonomi og anaerob tærskel

Testen består af 5 minutters opvarmning ved en lav belastning efterfulgt af 3-5 5 minutters perioder med stigende intensitet med 1 minuts pause mellem, hvor blodlaktatkoncentrationen måles via et fingerprik. Testen gennemføres på enten løbebånd eller cykel (afhængigt af idrætsgren). Den anaerobe tærskel er den fysiologiske variabel, som korrelerer bedst med udholdenhedspræstationsevnen med en varighed på ~20 – 240 minutter.

Under testen bæres et pulsbælte og en iltoptagelsesmaske, som er tilsluttet vores iltoptagelsessystem. Testens resultat er direkte målinger af både iltoptagelse og pulsfrekvens under submaksimalt arbejde, samt blodlaktatkoncentrationer ved forskellige belastninger. Testen stopper når blodlaktatkoncentrationen stiger kraftigt ved overgang fra en hastighed til en anden (dvs. når den anaerobe tærskel nås).

Din udholdenhed og bevægelsesøkonomi er begge vigtige faktorer for udholdenhedspræstationsevnen.

Efter testen gennemgår vi resultaterne. Derefter giver vi råd om hvordan du kan justere din træning i forhold til testens resultater. Vi har omklædningsrum med mulighed for bad efter testen som tager ca. 30 min at gennemføre. I alt ca. 60 min.

Kontakt

For nærmere information kontakt Maja Liep på:

Telefon 22 39 19 00 eller mail: li@stenhus-gym.dk