Formål

Direkte måling af iltforbrug under steady state arbejde.

Udstyr

Løbebånd/cykel + iltoptagelsessystem (Vyntus CPX).

Fordele

Hurtig test. Kan træne fuldt efterfølgende.

Ulemper

Ingen.

 

 

Test af bevægelsesøkonomi og anaerob tærskel

Testen består af 5 minutters opvarmning ved en lav belastning efterfulgt af 3-5 5 minutters perioder med stigende intensitet med 1 minuts pause mellem, hvor blodlaktatkoncentrationen måles via et fingerprik. Testen gennemføres på enten løbebånd eller cykel (afhængigt af idrætsgren). Den anaerobe tærskel er den fysiologiske variabel, som korrelerer bedst med udholdenhedspræstationsevnen med en varighed på 20-240 minutter.

Under testen bæres et pulsbælte og en iltoptagelsesmaske, som er tilsluttet vores iltoptagelsessystem. Testens resultat er direkte målinger af både iltoptagelse og pulsfrekvens under submaksimalt arbejde, samt blodlaktatkoncentrationer ved forskellige belastninger. Testen stopper når blodlaktatkoncentrationen stiger kraftigt ved overgang fra en hastighed til en anden (dvs. når den anaerobe tærskel nås).

Din udholdenhed og bevægelsesøkonomi er begge vigtige faktorer for udholenhedspræstationsevnen.

Efter testen gennemgår vi resultaterne. Derefter giver vi råd om, hvordan du kan justere din træning i forhold til testens resultater. Vi har omklædningsrum med mulighed for bad efter testen som tager ca 30 minutter at gennemgøre. I alt ca. 60 minutter.