Force-velocity profilering er et testkoncept hvis formål er at kvantificere idrætsudøveres evne til at generere kraft, power og hastighed i bevægelsesmønstre som hop, sprint og diverse styrkeøvelser.

Dette gøres i praksis ved at måle eller udregne kraftproduktion og bevægelseshastighed af en bevægelse, f.eks. et hop, under forskellige belastninger, hvorefter der opnås en serie af kraft-hastigheds datapunkter som herefter forbindes via lineær regression. Force-velocity profilerings konceptet kan dermed bruges til at monitorere træningstilpasninger over tid samt bruges til at identificere individuelle ”weak points” som den fysiske træning skal have særligt fokus på at udvikle.

Stenhus testcenter er i øjeblikket i gang med flere projekter i relation til force-velocity profilering hvis overordnede formål er at afdække testkonceptets evne til at ”forudsige” præstationsevne i diverse test som har relevans for fodbold, håndbold, basketball, tennis og badminton.

Videnskabeligt publicerede artikler: Leg extension force-velocity imbalance has negative impact on sprint performance in ball-game players. Artiklen er forfattet af Nicklas Junge, Jean-Benoit Morin samt Lars Nybo.