Der er bred konsensus om, at børn bruger mindre tid i ’fri leg og bevægelse’ end tidligere og at dette har betydning bl.a. for børnenes udvikling af grundlæggende motoriske færdigheder. Vi ved også, at udviklingen af en bred motorisk basis er forudsætningen for senere at mestre sportsspecifikke færdigheder på højt niveau samt at der er sammenhæng mellem ’gode motoriske færdigheder’ i børneårene, tilbøjelighed til idrætsdeltagelse i ungdomsårene og en aktiv livsstil i voksenlivet (bl.a. Faigenbaum et. Al. 2010).

I lyset af dette ses en tendens til at idrætsforeningernes tilbud udvides fra 2 til 3 eller 4 ugentlige træninger allerede fra en tidlig alder. Dette betyder igen, at mange børn tidligt vælger én idrætsgren fordi, det ikke logistisk er muligt deltage i træning, kampe og arrangementer fuldt ud i flere idrætsgrene samtidigt.

På trods af anbefalinger om afprøvning og sen specialisering ses således en øget tendens til tidlig specialisering i en idrætsgren. 

I diskussionen om tidlig versus sen specialisering fremgår af Team Danmarks ATK 2.0, at der hos danske atleter ses flere udviklingsveje til eliten, men også at ”tidlig specialisering i én idrætsgren stiller store krav til indholdet og afviklingen af træningen, da atleten ikke får udviklet sit motoriske repertoire og skabt en bred sportslig base via deltagelse i flere sportsgrene” .

 

Der er efterhånden stærk evidens for at indføre regulær fysisk træning tidligere end der er tradition for – men gradvist således, at der henover børneårgangene sker en tilvænning til teknik og belastning (bl.a. Myer et. Al. 2013., Naclerio, F. & Faigenbaum, A. 2011, Faude et al. 2017).

Afgørende i et sådant træningskoncept er at træningen tilpasses alder og træningsniveau ift. øvelsesvalg, belastning og progression og at træningen til alle tider varetages af kvalificerede trænere, der kan instruere og give feedback ift. korrekt teknik og bevægelseskvalitet.

Vi ønsker at anlægge en holistisk tilgang og udvikle et program, som integrerer kognitiv-, motorik-, koordination-, balance-, styrke-, power-, agility- og speedtræning.

Med udviklingen af et sådant program sigter Holbæk mod at være et eksemplarisk børne- og talentudviklingsmiljø med en strategi for skadesforebyggende og præstationsfremmende træning – og hermed at skabe flere atleter og bedre idrætsudøvere.