Stenhus IK har fået midler til at udvikle og implementere en ’Holbæk model’ for aldersrelateret integrativ neuromuskulær (fysisk) træning på tværs af idrætsforeninger i Holbæk Kommune.

Stenhus IK ønsker i samarbejde med Stenhus Testcenter, HBK, HTPK, HB&I og gerne enten basket eller håndbold, at gøre en integreret indsats for at øge kvaliteten af den fysiske motoriske træning i børneårgangene.

Vi ønsker at udvikle et integrativt neuromuskulært program. Programmet skal implementeres som et led i den almindelige træning. Det er hensigten at udvikle en
fælles strategi (Holbæk model) – for langsigtet skadesforebyggende og præstationsfremmende træning for børn i alderen 9-12 år.

Integrativ neuromuskulær træning dækker over en holistisk tilgang, som kombinerer kognitiv og motorisk træning (motorik, koordination, balance, styrke, power, agility og speed). Vi oplever et øget behov for implementering af mere målrettet fysisk træning i børnetræningen. Det gør vi dels pga. oplevede grundmotoriske udfordringer hos mange af vores børn og unge, men også fordi der tidligt specialiseres i de enkelte idrætter ligesom træningsmængden øges.

Afgørende for positive virkninger af et sådant træningskoncept er, at træningen tilpasses alder og træningsniveau ift. øvelsesvalg, belastning og progression. Samtidig skal træningen til alle tider varetages af kvalificerede trænere, der kan instruere og give feedback ift. korrekt teknik og bevægelseskvalitet. Det skal selvfølgelig også være sjovt og motiverende.

Børneprojektets indhold

10 timers kursus for de deltagende trænere, testning af deltagende børn
samt kontrolgruppe før og efter træningsforløb og 1 x ugentlig træning + uddannelsesforløb for trænerne i 10 mdr. for 50 børn og min. 3 trænere fra hver idræt (4 idrætsgrene). Udarbejdelse af materialer /øvelsesbank, progressionsplaner, videomateriale m.v.

Deltagende trænere skal sideløbende med forløbet implementere dele af træningen på deres hold til gavn for ca. 360 børn.

Samarbejdspartnere

Stenhus IK har ansøgt DGI og DIF’s foreningspulje og er bevilget støtte til forberedelse og gennemførsel af indledende træneruddannelse samt indkøb af materialer til motiverende og effektiv fysisk træning for børn.

Stenhus Gymnasium bidrager til projektet med arbejdsløn (200t) til planlægning samt testning. Stenhus IK har søgt Talentrådet om støtte til gennemførelse af trænings-/uddannelsesforløb i 10 mdr. og forventer at ansøgningen imødekommes eftersom projektet er udformet på talentrådets opfordring.

Projektet er samlet set støttet af Stenhus Gymnasium, DGI/DIF’s foreningspulje, Holbæk Kommunes talentråd, Flexvit - Bands reloaded og Tanner Speed Institute.

Video

Her kan du se lidt af det, vi har arbejdet med i efteråret 2020.