Samfundsfaglig studieretning 6

Se PDF med fag og valgfag

Se video, der forklarer PDF med fag og valgfag
(OBS: videoen er fra 2021-24, men studieretningen er den samme i 2023-26)

Studieretningen er fagligt funderet i A-niveau engelsk og A-niveau samfundsfag, og den ruster dig bl.a. til bedre at forstå globaliseringen og magtforholdene i verden. Fagene i denne studieretning arbejder både hver for sig og i tværfaglige forløb på at give en god forståelse af sproget og kulturen i engelsktalende lande. Samfundsfagsundervisningen handler f.eks. om det internationale politiske system og globale marked, og om hvilken rolle USA spiller som den eneste supermagt i verden.

Problemstillingerne i fagene tager hovedsageligt udgangspunkt i den offentlige debat, hvilket stiller krav til, at du orienterer dig i medierne og aktivt bruger denne viden i undervisningen. Endvidere må du forvente at blive udfordret fagligt, i din selvforståelse og i dit syn på omverden.

Elevprofil

Studieretning 6 er for dig, der synes, at det kunne være spændende at udvikle dine engelskkundskaber og samtidig få et bredt indblik i både litteraturens verden og samfundsfaglige problemstillinger i vores globaliserede verden.

Når du søger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge

  • et kunstnerisk fag i 1g: billedkunst C, dramatik C, mediefag C eller musik C 
  • et fortsættersprog B:Tysk, eller fransk fra folkeskolen.

Senere, når du er blevet optaget på gymnasiet, får du mulighed for at vælge valgfag:

Du skal vælge tre fag

et fag på B-niveau: fysik, kemi eller biologi. Og to fag på C-niveau: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Et af fagene biologi, kemi, eller fysik skal vælges på mindst B-niveau. 

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.