Samfundsfaglig studieretning 5

Se PDF med fag og valgfag

Se video, der forklarer PDF med fag og valgfag
(OBS: videoen er fra 2021-24, men studieretningen er den samme i 2023-26)

Hvis du vælger denne studieretning, får du en god forståelse af en række nationale, internationale og globale forhold som bestemmer, at verden ser ud, som den gør i dag. I samfundsfag arbejder vi med teorier, men inddrager undervejs mange eksempler fra den ”virkelige verden” – f.eks. når det gælder politik, økonomi og sociale forhold. I den forbindelse lærer du bl.a. om statistik og bruger her det andet fag på A-niveau i studieretningen: Matematik. Der er i det hele taget flere tværfaglige samarbejder mellem de to fag i løbet af de tre år.

Det vil være naturligt at vælge erhvervsøkonomi C, hvis man går på studieretningen, da faget går godt i spænd med både samfundsfag og matematik. Med samfunds- fag kommer du bedre til at forstå verden, som virksomheder skal navigere i, mens du bruger matematik til at få en større forståelse for regnskaber og budgetter. Over- ordnet får du med denne studieretning en virksomhedsforståelse – herunder for ledelse, markedsføring og innovation. I undervisningen laver vi en innovationscamp i samarbejde med lokale virksomheder, og vi hører foredrag med spændende foredragsholdere ude fra verden omkring os.

Elevprofil

Studieretning 5 er for dig, der synes, at det er spændende at følge med i, hvad der sker i samfundet – hvordan det hænger sammen både politisk, socialt og økonomisk. Du synes det er interessant at få sat begreber og teorier på de ting, der foregår i Danmark og andre lande.

Du bør vælge erhvervsøkonomi, hvis du senere vil søge ind på en økonomi- eller handelsuddannelse.

Du kan godt lide at arbejde med matematiske modeller og anvende dem på samfundsvidenskabelige projekter og problemstillinger.

Når du søger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge

  • et kunstnerisk fag i 1g: billedkunst C, dramatik C, mediefag C eller musik C
  • et fortsættersprog B: tysk eller fransk fra folkeskolen

Senere, når du er begyndt på gymnasiet, skal du vælge tre fag, et fag på B-niveau: biologi, kemi, fysik og to fag på C-niveau: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.