Naturvidenskabelig studieretning 4

Se PDF med fag og valgfag

Se video, der forklarer PDF med fag og valgfag
(OBS: videoen er fra 2021-24, men studieretningen er den samme i 2023-26)

Studieretningen om natur og miljø, sundhed, idræt og fysisk aktivitet. Biologi, kemi og idræt arbejder sammen i tværfaglige projekter, hvor du får mulighed for at fordybe dig i moderne forskning og dens anvendelse. Du får grund- lag for at tage stilling til vigtige etiske og samfundsmæssige spørgsmål, som medier og forskning berører.

Undervisningen varierer mellem eksperimenter, undersøgelser i skolens testcenter og teori, fx ved idrætsfysiologiske undersøgelser og brug af teoretiske modeller. Du vil på egen krop erfare, hvordan nervesystem og sanser fungerer, muskler arbejder, mad fordøjes og blodsukker reguleres. I fagene vil du også komme til at arbejde indgående med emner relateret til DNA, arv og miljø og livets udvikling. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget og omdannes ved kemiske reaktioner for at understøtte forståelsen af de kemiske processer i kroppen – fx under idræt.

Elevprofil

Undervisningen varierer mellem praktiske eksperimenter, undersøgelser og teori, fx i idrætsfysiologiske tests og teoretiske modeller. Du vil på egen krop erfare, hvordan nervesystemet og sanserne fungerer, muskler arbejder, mad fordøjes og meget mere. I fagene vil du også komme til at arbejde indgående med forskellige emner relateret til DNA, arv og miljø og livets udvikling. I kemi undersøger vi hvordan stoffer er opbygget og omdannes ved kemiske reaktioner for at understøtte forståelsen af de kemiske processer i kroppen.

Når du søger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge

  • et kunstnerisk fag i 1g: billedkunst C, dramatik C, mediefag C eller musik C
  • et fortsættersprog B: tysk, eller fransk fra folkeskolen eller begyndersprog A: fransk, kinesisk eller spansk

Senere, når du er blevet optaget på gymnasiet, får du mulighed for at vælge valgfag afhængigt af dit sprogvalg:

Hvis du har valgt fortsættersprog på B-niveau, skal du vælge to fag:
et fag på A-niveau: fransk fortsætter, tysk fortsætter, engelsk, kemi eller matematik og et fag på C-niveau: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Hvis du har valgt begyndersprog på A-niveau, skal du vælge et fag på C-niveau: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.