Naturvidenskabelig studieretning 3

Se PDF med fag og valgfag

Se video, der forklarer PDF med fag og valgfag
(OBS: videoen er fra 2021-24, men studieretningen er den samme i 2023-26)

Studieretningen om naturvidenskab i biologisk og kemisk perspektiv. Vi undersøger, hvordan mennesket vekselvirker med natur, miljø og klimaforandringer. Undervisningen varierer mellem teori og undersøgelser eller eksperimenter - både ude i naturen og i laboratoriet. Du får grundlag for at tage stilling til vigtige etiske og samfundsmæssige spørgsmål, som medier og forskning berører.

I tæt samarbejde mellem biologi og kemi kommer du til at fordybe dig i levende organismers opbygning med udgangspunkt i din egen krop og dens funktioner. Vi arbejder med biologien og kemien bag livets udvikling, DNA, gen- og bioteknologi, med sundhed og sygdom, samt kost og motion. I kemi undersøges stoffernes opbygning og omdannelse i kemiske reaktioner. Med udvalgte emner får du indsigt i de biokemiske processer i både kroppen og naturen, som er grundlaget for liv.

Elevprofil

Du er klar til spændende faglige udfordringer i biologi, kemi og matematik.

Som elev på studieretning 3 er du interesseret i emner som krop, sundhed og miljø. Du kan lide at lave praktiske øvelser og eksperimenter, og du arbejder gerne med egne data. 

Når du søger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge

  • et kunstnerisk fag i 1g: billedkunst C, dramatik C, mediefag C eller musik C
  • et fortsættersprog B: tysk, eller fransk fra folkeskolen eller begyndersprog A: fransk, kinesisk eller spansk

Senere, når du er blevet optaget på gymnasiet, får du mulighed for at vælge valgfag afhængigt af dit sprogvalg:

Hvis du har valgt fortsættersprog på B-niveau, skal du vælge to fag:
et fag på A-niveau: fransk fortsætter, tysk fortsætter, engelsk, kemi eller matematik og et fag på C-niveau; astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Hvis du har valgt begyndersprog på A-niveau, skal du vælge to fag på C-niveau; astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.