Naturvidenskabelig studieretning 2

Se PDF med fag og valgfag

Se video, der forklarer PDF med fag og valgfag
(OBS: videoen er fra 2021-24, men studieretningen er den samme i 2023-26)

Denne studieretning har en bred naturvidenskabelig profil med fokus på bioteknologi og matematik. I bioteknologi vil du komme til at arbejde med elementer fra både biologi og kemi, der retter sig mod moderne naturvidenskabelige uddannelser inden for sundhed, medicin og miljø.

Eksperimenter er en vigtig del af studieretningen både indenfor bioteknologi og fysik. Vi vil behandle emner som fx gensplejsning, fremstilling af aktive stoffer ved gæring og udvikling af miljøvenlig teknologi, og i fysik vil du komme til at arbejde med grundlæggende sammenhænge og fænomener i naturen. Matematik spiller en vigtig rolle i forbindelse med opstilling af modeller, og du vil opleve, hvordan matematikken kan anvendes sammen med de naturvidenskabelige fag.

Undervisningen varierer mellem teori, praktiske forsøg i laboratoriet og - når det er muligt - besøg på universitetet, og på virksomheder der arbejder med bioteknologi.

Elevprofil

Du brænder for naturvidenskab og matematik og har lyst til at møde andre unge med samme interesser som dig. Du har lysten til at lære hvordan naturen fungerer, og hvordan vi kan bruge naturens processer og kredsløb til at skabe en bedre verden og løse de udfordringer, verden står overfor.

Du finder det spændende og udfordrende at arbejde både praktisk og teoretisk med fagene. Samarbejdet med andre og mellem forskellige fag gør selv komplicerede emner lettere at forstå.

Når du søger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge

  • et kunstnerisk fag i 1g: billedkunst C, dramatik C, mediefag C, musik C
  • et fortsættersprog B: tysk, eller fransk fra folkeskolen

 

Senere, når du er begyndt på gymnasiet har du mulighed for at vælge to af følgende C-fag i 3g: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

I denne studieretning er det også muligt at vælge fysik på A-niveau i stedet for et C-fag.

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.