Musisk/matematisk studieretning 12

Se PDF med fag og valgfag

Denne studieretning er for dig, hvis du vil kombinere din passion for musik med muligheden for at fordybe dig i matematik på højt niveau.

Faget matematik er et vigtigt redskab inden for mange områder heriblandt naturvidenskab, teknologi, medicin, økonomi og samfundsvidenskab. Matematikken gør os i stand til at forstå mange forhold i verden omkring os – også i dagligdagen spiller matematikken en væsentlig rolle. Forståelsen af matematik udgør især en betydelig rolle i tilegnelsen af de naturvidenskabelige fags indhold, men faget tones i denne studiestudieretning også i retning af musikken. F.eks. kan man lave statistiske undersøgelser af, hvordan et hit ser ud, eller man kan kigge matematisk på instrumenters svingninger eller på det gyldne snit i musikken.

Du vil i dine tre år på skolen udvikle dine musikalske evner rigtig meget, både i de enkelte timer og igennem projekter og ekskursioner på tværs af årgangene og med eleverne på den anden musikstudieretning. Vi lægger stor vægt på fællesskab og på at eleverne gensidigt kan inspirere hinanden. Du vil blive indført i en musikkultur og få oparbejdet kompetencer til at arbejde hensigtsmæssigt og målrettet med praktisk musikudøvelse – dvs. gennemgå en musikopdragelse.

Dine sociale kompetencer vil blive styrket igennem det musikalske samarbejde, hvor du trænes i at turde stå frem og stå inde for dig selv.

Elevprofil

Du synes, at det er spændende at være på musikstudieretningen med matematik, fordi du interesserer dig særlig meget for de to fag. Du vil gerne udvide din musikalske horisont og beskæftige dig med musik fra forskellige perioder og genrer.

Du behøver ikke have nogle musikalske forkundskaber, men du har lyst til at lære nyt og vil gerne lære at synge og spille på forskellige instrumenter. Du er glad for at samarbejde med andre og vægter det sociale fællesskab højt.

Du kan lide at fordybe dig fagligt og vil gerne forstå musikkens byggesten, både når du spiller og synger, og når du lytter til musik. Du har lyst til at lære noder og selv skrive musik. Samtidig er du interesseret i matematik og har forholdsvis gode evner for faget.

Når du søger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge

et fortsættersprog B: tysk eller fransk fra folkeskolen.

Senere, når du er blevet optaget på gymnasiet, får du mulighed for at vælge valgfag

et B-niveau fag; biologi, fysik eller kemi. Og to C-niveau fag: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.