Musisk/kunstnerisk studieretning 11

Se PDF med fag og valgfag

Se video, der forklarer PDF med fag og valgfag
(OBS: videoen er fra 2021-24, men studieretningen er den samme i 2023-26)

Hvis du brænder for musik og engelsk, er dette studieretningen for dig.

Engelsk er et af de mest talte sprog i verden og den angelsaksiske kultur har haft afgørende betydning for ikke bare Danmark men hele verden. Derfor tager studieretningen udgangspunkt i de engelsktalende lande, og engelsk kulturforståelse er af central betydning. Den engelske kultur indbefatter musikken, som er et omdrejningspunkt for studieretningen, da målet er at skabe en samhørighed omkring skolens musikliv hos alle musikelever. Endvidere skal gymnasiets musikkultur skabes igennem projekter og ekskursioner på tværs af årgangene. Du vil blive indført i en musikkultur og få oparbejdet kompetencer til at arbejde hensigtsmæssigt og målrettet med praktisk musikudøvelse – dvs. gennemgå en musikopdragelse.

Studieretningen gør meget ud af det musikalske fællesskab på tværs af de tre årgange, hvor eleverne gensidigt inspirerer hinanden.

Dine sociale kompetencer vil blive styrket igennem det musikalske samarbejde, hvor du trænes i at turde stå frem og stå inde for dig selv. Overordnet befinder studieretningen sig i et område, som omhandler kulturforståelse, kulturel historisk indsigt og praktisk musikudøvelse.

Elevprofil

Du synes, at det er spændende at være på musikstudieretningen, fordi du interesserer dig rigtig meget for musik. Du vil gerne udvide din musikalske horisont og beskæftige dig med musik fra forskellige perioder og genrer.

Du behøver ikke have nogle musikalske forkundskaber, men du har lyst til at lære nyt og vil gerne lære at synge og spille på forskellige instrumenter. Du er glad for at samarbejde med andre og vægter det sociale fællesskab højt.

Du kan lide at fordybe dig fagligt og vil gerne forstå musikkens byggesten, både når du spiller og synger, og når du lytter til musik. Du har lyst til at lære noder og selv skrive musik.

Når du søger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge

et fortsættersprog B: tysk eller fransk fra folkeskolen.

Senere, når du er blevet optaget på gymnasiet, får du mulighed for at vælge valgfag

et B-niveau fag; biologi, fysik eller kemi. Og to C-niveau fag: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.