Sproglig studieretning 10

Se PDF med fag og valgfag

Se video, der forklarer PDF med fag og valgfag
(OBS: videoen er fra 2021-24, men studieretningen er den samme i 2023-26)

Studieretning 10 er en sproglig og samfundsvidenskabelig studieretning for dig, der interesserer dig for sprog, kultur og samfundsforhold. Kombinationen af sprog og samfundsfag giver dig mulighed for at undersøge forskellige, aktuelle, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger nærmere, det være sig regionale såvel som globale forhold. Emnerne kan eksempelvis være multikulturelle samfund, den fortsatte amerikanske kulturpåvirkning, EU’s fremtid i en globaliseret verden, storbyer eller de politiske systemer i engelsk- eller fransktalende lande.

Med to sprog på A-niveau får du tid til sproglig fordybelse, og du bliver god til at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt. I sprogfagene arbejdes der fortrinsvis med litteratur og medier, og der lægges vægt på dine kommunikative kompetencer samt dine evner til at redegøre, analysere og fortolke forskellige fiktive og ikke-fiktive tekster. Derudover arbejdes der naturligvis også med det enkelte sprogs grammatik, udtale, ordforråd og kommunikationsstrategier.

Studieretningsfagene vil i perioder arbejde tværfagligt med forskelligartede aspekter af de pågældende landes kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold med henblik på at skabe indsigt i og forståelse for sammenhænge mellem samfund og individ i navnlig disse sprogs lande. Således tilegner du dig en øget forståelse af internationale problemstillinger og en interkulturel bevidsthed. I løbet af det 3-årige forløb vil der som udgangspunkt være mulighed for at komme på to studieture: en studietur i 2.g til Frankrig og en kort studietur i 3.g til et engelsktalende land.

Elevprofil

Hvis du synes det er spændende...

  • at få indsigt i fremmede kulturer
  • at få forståelse for samfundsforholdene i andre lande såsom England, Spanien, Tyskland, Frankrig, USA, Sydamerika
  • at kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på flere sprog
  • at læse samfundsrelaterede artikler
  • at fordybe dig i grammatikken
  • at rejse til andre lande og anvende sprogene i praksis
  • at lære om EU
  • at lære om globalisering

Når du søger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge

et kunstnerisk fag i 1g: billedkunst C, dramatik C, mediefag C eller musik C

Senere, når du er blevet optaget på gymnasiet, skal du vælge valgfag

to fag på B-niveau, et i 2.g: matematik, biologi eller det kunstneriske fag, du har haft på c-niveau i 1g og et i 3g: religion, matematik, idræt, biologi, fysik, naturgeografi eller det kunstneriske fag, du havde i 1g.

Du skal også vælge et fag på C-niveau: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Et af fagene biologi, naturgeografi, matematik eller fysik skal vælges på mindst B-niveau.

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.