Søge ikon

Studieretning 10

Engelsk A – Fransk begynder A – Samfundsfag B

Sproglig studieretning 10

Studieretning 10 er en sproglig og samfundsvidenskabelig studieretning for dig, der interesserer dig for sprog, kultur og samfundsforhold. Kombinationen af sprog og samfundsfag giver dig mulighed for at undersøge forskellige, aktuelle, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger nærmere, det være sig regionale såvel som globale forhold. Emnerne kan eksempelvis være multikulturelle samfund, den fortsatte amerikanske kulturpåvirkning, EU’s fremtid i en globaliseret verden, storbyer eller de politiske systemer i engelsk- eller fransktalende lande.

Med to sprog på A-niveau får du tid til sproglig fordybelse, og du bliver god til at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt. I sprogfagene arbejdes der fortrinsvis med litteratur og medier, og der lægges vægt på dine kommunikative kompetencer samt dine evner til at redegøre, analysere og fortolke forskellige fiktive og ikke-fiktive tekster. Derudover arbejdes der naturligvis også med det enkelte sprogs grammatik, udtale, ordforråd og kommunikationsstrategier.

Studieretningsfagene vil i perioder arbejde tværfagligt med forskelligartede aspekter af de pågældende landes kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold med henblik på at skabe indsigt i og forståelse for sammenhænge mellem samfund og individ i navnlig disse sprogs lande. Således tilegner du dig en øget forståelse af internationale problemstillinger og en interkulturel bevidsthed. I løbet af det 3-årige forløb vil der som udgangspunkt være mulighed for at komme på to studieture: en studietur i 2.g til Frankrig og en kort studietur i 3.g til et engelsktalende land.

Elevprofil

Hvis du synes det er spændende…

 • at få indsigt i fremmede kulturer
 • at få forståelse for samfundsforholdene i andre lande såsom England, Spanien, Tyskland, Frankrig, USA, Sydamerika
 • at kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på flere sprog
 • at læse samfundsrelaterede artikler
 • at fordybe dig i grammatikken
 • at rejse til andre lande og anvende sprogene i praksis
 • at lære om EU
 • at lære om globalisering
Elev

Når du søger om optagelse på gymnasiet, skal du vælge

et kunstnerisk fag i 1g: billedkunst C, dramatik C, mediefag C eller musik C

Senere, når du er blevet optaget på gymnasiet, skal du vælge valgfag

to fag på B-niveau, et i 2.g: matematik, biologi eller det kunstneriske fag, du har haft på c-niveau i 1g og et i 3g: religion, matematik, idræt, biologi, fysik, naturgeografi eller det kunstneriske fag, du havde i 1g.

Du skal også vælge et fag på C-niveau: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g.

Et af fagene biologi, naturgeografi, matematik eller fysik skal vælges på mindst B-niveau.

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 • Profile subjects: Business Management HL, Economics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL, Mathematics Applications & Interpretation SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 93 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Business Administration & Digital Management
 • Business Administration & Service Management
 • Business Administration & Sociology
 • Business & Management
 • European Business
 • Financial Controller
 • Global Business Informatics
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Business
 • International Business & Politics
 • International Shipping & Trade
 • Leisure Management
 • Value Chain Management
 • Profile subjects: Global Politics HL, Environmental Systems & Societies SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Economics HL/SL or History HL/SL, Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 137 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Global Studies
 • Global Studies + Communication Studies
 • Global Studies + Cultural Encounters
 • European Studies
 • Human Rights
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International Relations
 • International Studies
 • International Development Studies
 • Journalism
 • International Law
 • Social Entrepreneurship & Management
 • World Studies
 • Profile subject: Visual Arts HL or Film HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL or Business Management HL/SL; Biology or ESS or Physics; Danish A or Danish B or Other Language, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 90 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Animation
 • Architecture
 • Art History
 • Designer
 • Design Culture
 • Digital Design
 • Event Management
 • Film & Media Studies
 • Film & TV Production
 • Musical Therapy
 • Music Production
 • Performance Design
 • Theatre & Drama Studies
 • Theatre Management
 • Visual Communication
 • Profile subjects: Biology HL, Chemistry SL, Mathematics Analysis & Approaches HL.
 • Core subjects: English A or English B, Danish A or Danish B or Other Language, Global Politics HL/SL, Psychology HL/SL, or Business Management HL/SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 133 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Agrobiology
 • Biochemistry
 • Biomedicine
 • Dentistry
 • Environmental Risk
 • Global Nutrition & Health
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • Mathematics
 • Mathematics & Economics
 • Medicine
 • Medicinal Biology
 • Molecular Medicine
 • Molecular Biology
 • Nutritional Studies
 • Veterinary Medicine
 • Profile subjects: Physics HL/SL, Chemistry HL/SL, Mathematics Analysis & Approaches HL
 • Core subjects: English A or English B HL; Danish A or Danish B or Other Language; Business Management HL/SL or Global Politics HL/SL or Psychology HL/SL; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 214 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Applied Industrial Electronics
 • Artificial Intelligence & Design
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Digital Technology
 • Electronics & IT
 • Informatics
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • General Engineering
 • Global Management & Manufacturing Engineering
 • Manufacturing & Operations Engineering
 • Mathematical Computer Modelling
 • Nanoscience
 • Robot Technology
 • Software Engineering
 • Profile subjects: English A or B HL, Danish A or B HL, a third language, History HL/SL
 • Core subjects: Mathematics Applications & Interpretation SL, Biology SL or ESS SL, Theory of Knowledge, Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Anthropology
 • Business, Language, and Culture
 • Communication & Digital Media
 • European Studies
 • Export & Technology
 • Intercultural Market Communication
 • International Bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Social Sciences
 • International Studies
 • Journalism
 • Language & Business
 • Language & International Studies
 • Language Officer
 • Psychology
 • Rhetoric & Communication
 • Profile subjects: Psychology HL, Biology SL
 • Core subjects: English A or English B HL; Mathematics Applications & Interpretation SL; History HL/SL or Economics HL/SL; Danish A or Danish B or Other Language; Theory of Knowledge; Creativity, Activity, Service.
 • This combination of IB subjects gives access to 136 college level courses in Denmark and thousands of college courses all over the world
 • Examples of courses that this IB Profile prepares you for:
 • Psychology
 • Human Resource Management
 • Management Studies
 • Cognition Studies
 • Cognition & Communication
 • Educational Management
 • Health Studies
 • Anthropology
 • Sociology
 • Social Work
 • Work Life Studies