Naturvidenskabelig studieretning 1

Se PDF med fag og valgfag

Se video, der forklarer PDF med fag og valgfag 
(OBS: videoen er fra 2021-24, men studieretningen er den samme i 2023-26)

Studieretningen for dig, der har interesse i og et ønske om at fordybe dig i naturvidenskabens udforskning af grundæggende sammenhænge og fænomener i naturen. Du vil få bred indsigt i og forståelse for den rolle, som fagene matematik, fysik og kemi spiller i menneskets udforskning af verden omkring os. Vi arbejder med alt fra universets mindste dele som elementarpartikler og atomer til de største som stjerner og galaksehobe. Vi ser på grundstoffer, molekyler og kemiske reaktioner og industriens fremstilling af nye materialer, lægemidler, fødevarer osv.

Laboratorieøvelser og større eksperimentelle projekter, hvor du selv udforsker naturen, spiller en stor rolle på denne studieretning. Dette vil give dig forståelse for anvendelse af matematiske modeller i kombinationen mellem teori og eksperiment

Elevprofil

Hvis du elsker naturvidenskab og matematik er denne linje lige noget for dig.

Undervisningen er på seriøst og højt niveau. Sjove oplevelser der ryster klassen sammen, mens man stadig lærer noget. Turen til Energimuseet, hvor vi var oppe i toppen af en vindmølle var en fed oplevelse.

En linje, der er fyldt med alt det naturvidenskab, man kan ønske sig. Det er spændende at gå i dybden med matematiske metoder og modeller og bruge det i fysik og kemi.

Når du søger om optagelse på denne studieretning, skal du vælge

  • et kunstnerisk fag i 1g: enten billedkunst C, dramatik C, mediefag C eller musik C
  • et fortsættersprog B: tysk, eller fransk fra folkeskolen eller et begyndersprog A: fransk, spansk eller kinesisk.

 Senere, når du er blevet optaget på gymnasiet får du mulighed for at vælge valgfag afhængigt af dit sprogvalg:

Hvis du har valgt fortsættersprog på B-niveau, skal du vælge to fag

Et fag på A-niveau: engelsk, fransk fortsætter, tysk fortsætter, fysik eller kemi og to fag på C-niveau: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag du ikke havde i 1g.

Hvis du har valgt begyndersprog på A-niveau, skal du vælge et fag

på C-niveau; astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, latin, naturgeografi, psykologi, retorik eller et kunstnerisk fag, du ikke havde i 1g. I denne studieretning er det også muligt at få biologi B i stedet for et af C-valgene, eller fysik A som et ekstra A-fag.

Hvis du ikke vælger fysik eller kemi på A-niveau eller biologi B, skal du have naturgeografi eller informatik på C-niveau.

Hvad kan jeg blive?

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Vær opmærksom på, at dit valg af valgfag og hvilke fag du evt. opgraderer, kan betyde, at der er yderligere uddannelser, du får adgang til. På ovenstående link til Adgangskortet kan du tilføje valgfag og opgradere niveauer i dine fag og dermed se, hvilke ændringer, det betyder for dine adgangsmuligheder.