Der undervises i tysk på følgende niveauer:

  • Fortsættersprog B-niveau
  • Fortsættersprog A-niveau
  • Begyndersprog A-niveau

Tysk fortsættersprog: Som elev skal du videreudvikle sin evne til at forstå, tale og skrive tysk. Man beskæftiger sig med vigtige sider af tysk kultur, tysk historie og samfundsforholdene i de tysksprogede lande.

Der arbejdes med tekster, film og andre materialer, især fra det 20. århundrede. Der afleveres regelmæssigt skriftlige opgaver. På B-niveau fortsættersprog er den afsluttende eksamen mundtlig.

  • På A-niveau fortsættersprog afsluttes med både en mundtlig og en skriftlig eksamen.
  • På B-niveau fortsættersprog valgfag afsluttes med en mundtlig eksamen.


Tyske links

Deutsches Historisches Museum i Berlin

Tysk avis

Læs meget mere om tysk på EMU, Danmarks Undervisningsportal.