Bienvenido!

Spanskfaget beskæftiger sig med sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Spanien, Latinamerika og USA. Ved at arbejde mundtligt og skriftligt med spanske sange, film, artikler og spansk skønlitteratur opnår du færdigheder i at kommunikere om almene og særligt studerede emner, og du får indblik i kulturkredse, der er meget forskellige fra din egen. Spansk indgår ofte i de større opgaver sammen med fagene samfundsfag og engelsk, her arbejdes der tværfagligt om emner som f.eks. emigration, og legal såvel som illegal handel på tværs af grænser. 

Eksempler kunne være:

  • Latinamerikansk indvandring til USA (engelsk og spansk)
  • Bandepsykologi i Mexico (psykologi og spansk)
  • Narkokultur i Columbia (samfund & spansk)

Læs meget mere om spansk på EMU, Danmarks Undervisningsportal.