Samfundsfag

  • Hvorfor er vi blevet som vi er?
  • Er der ulighed i Danmark? Og hvis der er, hvordan kan det så forklares?
  • Hvordan skal vi indrette vores samfund?
  • Politisk indflydelse - hvordan får man det?
  • Hvad er de økonomiske udfordringer og hvordan kan de løses?
  • Hvem bestemmer internationalt og hvordan vil det gå med Kinas indflydelse?
  • Er globalisering godt for både i-landene og u-landene?
  • Hvad er "terrorisme", hvorfor opstår terrorisme og hvordan kan man bekæmpe terrorisme?
  • Hvordan skabes "det gode liv"?

Den slags spørgsmål undersøger vi og diskuterer i samfundsfag.

Fagets identitet og formål

Du lærer om danske og internationale samfundsforhold. Du får en konkret og en teoretisk viden om de mange forandrende kræfter som påvirker samfundet.

Vi ser på, hvad der sker her og nu inden for politik, økonomi og sociologi og kobler det til fagets begreber og teorier for at nå til en klarere forståelse og et bedre overblik. Centralt i undervisningen er at udvikle din selvstændighed, dit engagement i samfundsmæssige spørgsmål og din faglige selvtillid for at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau.

Faget er obligatorisk på C-niveau, men du kan vælge en større faglig fordybelse og emnemæssig bredde på B- og A-niveau.

Fagets mål

På C-niveau skal du bl.a. kunne bruge din grundlæggende viden om politik, økonomi og sociologi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og læsninger herpå, og du skal kunne undersøge aktuelle politiske beslutninger og argumentere samfundsfagligt for egne synspunkter og indgå i en dialog herom.

På B-niveau og A-niveau lærer du i større omfang at formulere dig om komplekse samfundsmæssige sammenhænge, og du vil opleve en stigende grad af fordybelse og bredde i emnerne.

Fagets kernestof

På B-niveau lærer du om f.eks. massemedier og politisk meningsdannelse, EU, økonomiens globalisering og dens betydning for Danmark samt metodelære. På A-niveau får du emner som international politik, herunder om Danmarks placering og gennemslagskraft i det internationale system og om samarbejde og konflikt i Europa og resten af verden.

Kernestoffet supplerer vi med tekster, film, tv- og radioudsendelser om den helt aktuelle samfundsmæssige debat som en illustration af og perspektivering på de mere generelle samfundsmæssige forhold og dynamikker.

Læs meget mere om samfundsfag på EMU, Danmarks Undervisningsportal.